cafekaala | ویدیو| پادشاه اینتر علیه میلان؛ روایتی از نبرد زلاتان و لوکاکو در دربی دلامادونینا

cafekaala | ویدیو| پادشاه اینتر علیه میلان؛ روایتی از نبرد زلاتان و لوکاکو در دربی دلامادونینا

cafekaala | ویدیو| پادشاه اینتر علیه میلان؛ روایتی از نبرد زلاتان و لوکاکو در دربی دلامادونینا

cafekaala | ویدیو| پادشاه اینتر علیه میلان؛ روایتی از نبرد زلاتان و لوکاکو در دربی دلامادونینا

ممکن است شما دوست داشته باشید