کتاب فرهنگ روزمره ترکی استانبولی با تلفظ کامل 2021

کتاب فرهنگ روزمره ترکی استانبولی با تلفظ کامل 2021

دانلود محصول

کتاب فرهنگ لغت ترکی استانبولی به فارسی (لغات و اصطلاحات روزمره و پرکاربرد)

ترکی استانبولی با تلفظ کامل همه لغات

همچنین در صفحات اول این کتاب با حروف الفبای ترکی استانبولی و قواعد زبان ترکی

استانبولی آشنا میشویم.

pdf

249 صفحه

blank

 

 

blank

 

دانلود محصول

ممکن است شما دوست داشته باشید