cafekaala | فیلم/کوهنورد ایرانی در شرایط نامساعد جوی هیمالیا

cafekaala | فیلم/کوهنورد ایرانی در شرایط نامساعد جوی هیمالیا

cafekaala | فیلم/کوهنورد ایرانی در شرایط نامساعد جوی هیمالیا

به نقل از فارس نیوز

cafekaala | فیلم/کوهنورد ایرانی در شرایط نامساعد جوی هیمالیا

ممکن است شما دوست داشته باشید