فرهنگ و هنر

کافه کالا – پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کافه کالا – پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)
2 minutes
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7554eb1312fdfedc95bd3023762fc219ca31c482_1594896704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیبورد مدل PN37-2020

کیبورد مدل PN37-2020
کیبورد مدل PN37-2020
۱۰.۵میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bc80da5caae8bff1e837a2f899b5ee134f33ea42_1601650563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیبورد مدلی مدل M15

کیبورد مدلی مدل M15
کیبورد مدلی مدل M15
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111603562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیبورد رولند مدل EA-7

کیبورد رولند مدل EA-7
کیبورد رولند مدل EA-7
۰۸.۱میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

پیانو دیجیتال مدل رولی S5088

۲۰,۲۰۰,۰۰۰
٪۸
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

پیانو دیجیتال یاماها مدل P-125

۲۰۲۰۰۰۰۰۰
٪۸
۵۰.۱۸میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

ویولن مدل باخ کد 1

۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۱۶
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

ویولن آکوستیک کارل هافنر مدل AS-180-V

۱۸۰۰۰۰۰۰
٪۱۶
۵۱.۱میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

ویولن مدل bach

۷میلیونتومان
کافه کالا – پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

برترین‌ها: پلی‌ لیستی درباره‌ی رضا یزدانی، مهدی یغمایی، مهدی مقدم و آرون افشار

کافه کالا – پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کالیمبا مدل L33

۴۱۲,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کالیمبا انکو مدل BRNY

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۶۸۴,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کالیمبا جکو مدل K17Ca

۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۳
۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

کالیمبا سگا مدل CKc00-C

۱۲۰۰۰۰۰۰
٪۳
۱۶.۱میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

گیتار یاهاما مدل C70

۷۹۹,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

گیتار کلاسیک مدل NE2

۸۷۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

گیتار افرا مدل F4 کد CA

۲,۱۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

گیتار کلاسیک یاماها مدل C70

۲۱۰۰۰۰۰۰
٪۲۵
۵۸.۱میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

سه تار مدل آموزشی کد 1030

۱۴۷,۰۰۰
٪۱۰
۱۳۲,۳۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

سه تار ایران ساز مدل بوران

۱۶,۰۰۰,۰۰۰
٪۳۱
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

سنتور کد 1010

۱۶۰۰۰۰۰۰۰
٪۳۱
۱۱میلیونتومان
کافه کالا - پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

سه تار عزیزی ویژه

۱,۴۳۹,۵۰۰
٪۳۴
۹۵۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا – پلی‌لیست؛ آرون افشار، یک خواننده تاریخ مصرف‌دار (2021)

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا