تحقیق و پروژه

دانلود اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی) 2021

دانلود اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی) 2021

دانلود اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی) 2021

اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی)
نمونه ترجمه
کار حاضر شناسایی دو نوع لانینا بر اساس توزیع جوی نوسان دمای سطح دریا (SST) است. در مقابل این رویداد لانینیا اقیانوس آرام شرقی (EP) ، نوع جدیدی از لانینا (اقیانوس آرام مرکزی و یا لانینیا اقیانوس مرکزی (CP) توسط مرکز سردکننده SST بر روی CP نمایان شده است. این دو نوع از لانینیا یک تفاوت اساسی را در تکامل نوسانهای SST نشان میدهد: لانینا EP یک ویژگی انتشار به سمت غرب را نشان میدهد در حالی که لانینا CP یک ویژگی ایستاده بر CP را نشان میدهد. دو نوع از لانینا می تواند یک پیوند از دور را به طور قابل توجهی متفاوت، در سراسر جهان سبب شود. همچنین به عنوان یک پاسخ به لانینا EP، منطقه اطلس شمالی (NA)- اروپای غربی (WE) شبیه سازی نوسان جوی را تجربه میکند که یک الگوی منفی نوسان اطلس شمالی (NAO) همراه با جریان شدید اطلس تضعیف شده است. آن باعث میشود که زمستان سردتر و خشک تر از حد طبیعی در غرب اروپا شکل بگیرد. با این حال، لانینا CP تاثیر تقریبا مخالف بر روی آب و هوا NA-WE دارد. نوسان آب و هوای مثبت شبیه NAO با یک جریان سریع تقویت شده اطلسی است و به نظر میرسد هوای گرمتر و مرطوبتر برای زمستان در غرب اروپا، انتظار میرود. آزمایش های مدلسازی نشان میدهد که نوسانات جوی متضاد بالا عمدتا منسوب به الگوهای سردکننده مختلف SST برای دو نوع از لانینا میباشد. مخلوط کردن این سیگنالها منجر به اشکالاتی در پیش بینی فصلی آب و هوای منطقه میشود.

کلید واژه ها :دو نوع لا نینا. اثرات آب وهوا. اقیانوس اطلس شمالی و غرب اروپا.

دانلود اثرات دو نوع لانینا در NAO (نوسان اطلس شمالی) در زمستان شمالی (ترجمه فارسی) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا