تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی 2021

دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی 2021

دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی 2021

.1دیوار چینی اطراف زمین
.2 خاک برداری پی
.3آماده سازی بستر
.4پی آجر چینی
.5آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها
.6بتون ریزی پی
.7نگهداری بتن پی
.8نصب اسکلت فلزی
.9اجرای سقف تیرچه بلوک
.10نگهداری بتون سقف
.11دیوارچینی و پارتیشن بندی

دیوار چینی اطراف زمین

1- آب پاشی بر روی آجرها یا در اصطلاح غرقاب نمودن آنها قبل از دیوارچینی موجب

 استحکام بیشتر دیوارمیگردد . آجرهایی که سیراب شده باشند آب ملات ماسه سیمان را

جذب نکرده و موجب افت کیفیت آن نمیشود.

2- در صورتی که از آجرهای مستعمل و قبلا استفاده شده استفاده میکنید توجه داشته باشید که استفاده از آجرهای نیمه به یکپارچگی دیوار صدمه میزند. در یک دیوار مطمئن میبایست در هر ردیف (رج) تنها در صورت نیازاز یک نیمه برای به پایان بردن آن ردیف (رج) استفاده شود.

 

3- اجرای ستونهای نگهدارنده بتنی در فواصل منظم در صورتی که با رعایت اصول فنی

نباشد کارایی مناسب نخواهد داشت. نکاتی که به طور حتم باید در اجرای ستونهای

نگهدارنده بتنی رعایت شوند به شرح زیر می باشند:

 

الف- به هیچ وجه نباید از دیوار آجری نامنظم دو طرف دیوار به عنوان قالب استفاده

نمود.

ب- باید قبل از اجرای دیوار ستونهای نگهدارنده بتنی اجرا شوند و دو طرف ستونهای

 بتنی قالب بندی شوند.

ج- برای اتصال ستون های بتنی نگهدارنده با دیوار آجری باید از میلگرد های افقی

 استفاده نمود. می توان در هنگام اجرای دیوار نیز زائده های منظم بتنی در دیوار ایجاد

 نمود.

خاکبرداری پی

آغاز هر کار ساختمانی با خاکبرداری شروع میشود . لذا آشنایی با انواع خاک برای افراد

 الزامی است.

 

الف) خاک دستی: گاهی نخاله های ساختمانی و یا خاکهای بلا استفاده در محلی انباشته

 یکپارچگی و باربری جزء خاکهای غیرباربر دسته بندی میشوند در زمان خاکبرداری برای

 فونداسیون  ساختمان ما دوباره نمایان میشوند. باید توجه نمود که این خاک قابلیت باربری

 ندارد و میبایست بطور کامل برداشت شود. شناختن خاک دستی بسیار آسان است، وجود

 قطعات و اجزای دست ساز بشر مانند آجر، موزاییک، پلاستیک و … در خاک نشان دهنده

 دستی بودن خاک است.

 

ب) خاک نباتی: خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی به خاکهایی گفته میشود که ریشه

گیاهان در آن وجود داشته باشد این خاک برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب

 نمیباشد. برای شناختن خاکهای نباتی کافی است به وجود ریشه درختان و گیاهان و

 برگهای فرسوده و سستی خاک توجه شود.این خاک با فشار انگشتان فرو میرود.

 

ج)خاک طبیعی بکر(دج): به خاکی که پس از خاک نباتی قرار دارد خاک طبیعی بکر میگویند

 توجه داشته باشید که همواره میبایست فونداسیون برروی خاک طبیعی بکر اجرا گردد. 

 

دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا