تحقیق و پروژه

دانلود تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL) 2021

دانلود تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL) 2021

دانلود تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL) 2021

تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL)

 

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

به علت نیاز کاربران یک شبکه برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی نرم افزار های مختلفی در بازار من جمله نرم افزار  out look وجود دارد لزوم استفاده از این نو ارتباط کاهش رفت آمدهای کاربران در یک سایت و یا حتی طبقات یک ساختمان میشود. در این میان مسالی چون صورت،امنیت و قابلیت اطمینان بسیارهاءزاهمیت است .منظور از صورت در شبکه های کامپیوترحد اقل سازی حجیم اطلاعات مراوده شده می باشدقابلیت اطمینان از این نظر هاءزاهمیت است که پیام ها با کمترین خطا به مقصد ارسال شوند.در امنیت که بحث اصلی این پروژه می باشد با الگوریتم های مختلف رمز گزاری آشنا میشویم تا از نفوذ هکرها جلوگیری شود.

فهرست مطالب:

  1  رمزنگاری……………………………………………………………………………………….. 3

  ١-1 – معرفی و اصطلاحات……………………………………………………………………. 4

1-٢ – الگوریتم ها…………………………………………………………………………………… 6

  2-سیستم های کلیدی متقارن………………………………………………………………. 7………..

  3- سیستم های کلیدی نا متقارن…………………………………………………………. 11

4- کلید ها در رمزنگاری………………………………………………………………………. 15

4-1 (Secret keys)- ١- کلیدهای محرمانه………………………………………………….. 16

4-2 (Public and private keys)   ٢- کلیدهای عمومی و اختصاصی………………. 16

 4-3 (Master keys and derived keys) ٣- کلیدهای اصلی و کلیدهای مشتق شد17…………

  4-4 (Key-encrypting keys) ۴- کلیدهای رمزکننده کلید……………………………… 18

4-5 (Session keys) ۵- کلیدهای نشست…………………………………………………… 19

5-  شکستن کلیدهای رمزنگاری………………………………………………………….. 20

5-1  چه طول کلیدی در رمزنگاری مناسب است؟…………………………………….. 21

5-2  الگوریتمهای متقارن……………………………………………………………………… 21

5-3  الگوریتمهای نامتقارن…………………………………………………………………… 23

  6- توضیحاتی در مورد الگوریتمMD5   ……………………………………………. 24

6- 1-خلاصه:…………………………………………………………………………………….. 25

6-2- شرایط و نکات لازم:……………………………………………………………………. 26………..

6-  ٣– توضیحات الگوریتم   MD5………………………………………………………… 27

6- 4گام ١- اضافه کردن بیتهای نرم کننده:……………………………………………… 28

  6-5 -گام ٢- افزایش طول:………………………………………………………………….. 28

6-6 – گام ٣- یین بافر برای  MD5………………………………………………………….. 29

6-7- گام ۴- پردازش پیام در بلاک های ١۶ کلمه ای:………………………………… 29

 6-8- گام ۵- خروجی:…………………………………………………………………………. 32

7-آشنایی با پرو تکل SSL و عملکرد آن………………………………………………. 34

  7-1-» SSL چیست ؟……………………………………………………………………………… 35

7-2ملزومات یک ارتباط مبتنی بر پروتکل امنیتی SSL…………………………………… 37

7-3-مکانیزم های تشکیل دهنده SSL:………………………………………………………… 37

7-3-1تایید هویت سرویس دهنده………………………………………………………………. 37

7-3- ٢- تایید هویت سرویس گیرنده…………………………………………………………. 38

7-3-3-ارتباطات رمز شده……………………………………………………………………….. 38

7-4 اجزاء پروتکل SSL…………………………………………………………………………….. 38

7-4-1 SSL Record Protoco……………………………………………………………………… 39

7-4-2 SSL Handshake Protoco………………………………………………………………… 39

7-5 مزایای بخش بندی پروتکل SSL به دو زیر پروتکل……………………………….. 39

7-6 الگوریتم های رمز نگاری پشتیبانی شده در SSL…………………………………… 39

7-7 نحوه عملکرد داخلی پروتکل SSL………………………………………………………… 40

7-8 حملات تاثیر گذار بر SSL…………………………………………………………………… 43

7-9امنیت  اس اس ال (SSL)    ………………………………………………………………….. 43

7-9-1» نمایش قفل امنیت SSL:…………………………………………………………………. 43

8 امنیت شبکه……………………………………………………………………………………….. 44

9- پیوست ها :………………………………………………………………………………………… 49

9 -1 – ضمیمه  1 (کد و شکل برنامه)………………………………………………………… 50

10- منابع:………………………………………………………………………………………………. 58

دانلود تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) – (SSL) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا