تحقیق و پروژه

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی 2021

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی 2021

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی 2021

ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی

 

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

1.  نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:

  • کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
  • کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.
  • کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری  ثبت شده است.

2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:

  • سیستم هزینه کار
  • گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.

دانلود ترجمه مقاله دستورالعمل های حسابرسی برای قراردادها به همراه متن انگلیسی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا