تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان 2021

 پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان

 

بخش معماری :

طرح معماری کل بخش به اشکال مختلفی می تواند انجام گیرد. مکان یابی و ارتباط قسمت های مختلف بخش زایمان در بالا بردن کیفیت طرح می تواند نقش عمده ای داشته باشد. طراحی داخلی اتاق درد، زایمان و ریکاوری روحیه اتاق بستری را القا می کند. مکان تخت ، فرم و رنگ کنسول بالای تخت ، پنجره اتاق ، نازک کاری ، نور غیر مستقیم چراغ و… می تواند به ایجاد روحیه کمک کند…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل 4 بخش می باشد و هر کدام از بخش های زیر تشکیل شده اند:

بخش زایمان

رختکن کارکنان زن-زختکن زنان باردار-رختکن مرد- دوش-WC- اتاق جمع آوری کثیف- اتاق معاینه- ایستگاه کنترل- فضای پیش ورودی- ایستگاه پرستاری- اتاق آمادگی- اتاق زایمان طبیعی- ریکاوری- اتاق سزارین- اتاق نظافت- انبار تجهیزات- ایستگاه پرستاری-پارک تجهیزات پزشکی- اتاق دارو- اتاق نظافت- انبار میلمان-انبار رخت تمیز- اتاق پزشک- اتاقسرپرستاری- اتاق استراحت کارکنان-آبدارخانه- کنفرانس- فضای انتظار همراهان- اتاق تجهیزات و…

بخش بستری زایمان:

اتاق بستری با 4 تختت خواب- اتاق بستری با یک تخت خواب- ایزوله- حمام- WC- ایستگاه پرستاری- اتاق سرپرستاری- اتاق کار کثثیف- انبار مواد و تجهیزات- پله فرار- آبدارخانه- اتاق برق- اتاق کنفرانس-اتاق مطالعه و گزارش نویسی دانشجویان- آزمایشگاه تحقیقات- WC

بخش مراقبت ویژه نوزادان

رختکن-WC- اتاق جمع آوری کثیف- اتاق نظافت- اتاق آموزش- اتاق پزشک کشیک- فضای اسکراب وگان- فضای بستری نوزادان- اتاق بستری و ایزوله- فضای پارک تجهیزات- ایستگاه پرستاری- فضای دارو- اتاق کار تمیز- اتاق معاینه نوزادان- اتافق معاینه  چشم ، گوش وکاسه سر نوزادان-اتاق منشی بخش- اتاق مدیر بخش- اتاق سرپرستاری بخش- اتاق پزشک- اتاق استراحت کارکنان-آزمایشگاه- آبدارخانه- انبر رخت تمیز- انبار وسایل تجهیزات و…

بخش مچموعه خدمات زایمان

ورودی- سالن انتظار- اطلاعات و پذیرش- تعویض پوشاک نوزادان- اتاق شیر دهی نوزاد- اتاق تظافت کافه تریا-اتاق برق پله فرار- منشی درمان- توالت نمونه گیری- سونوگرافی- اتاق مشاوره و معاینه پزشک-  اتاق کار تمیز- اتاق کار کثیف- اتاق جمع آوری کثیف- WC-اتاق آموزش- اتاق استراحت کارکنان- دفتر پزشکان- اتاق اداری- دفتر پزشک متخصص و سونوگرافی- اتاق مشاوره و معاینه پزشک و….

 

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش زایمان بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا