تحقیق و پروژه

دانلود تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار 2021

دانلود تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار 2021

دانلود تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار 2021

لینک دانلود محصول

دانلود تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار 2021

تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار

فهرست

تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار. 2

بخش یکم: نگاه کلی. 4

ضرورت: 4

بهداشت بهتر: 5

خانواده کوچکتر. 6

بهره وری بیشتر. 6

بهبود 6

تأثیر اجتماعی: 6

تاریخچه: 7

یکی از وظایف نظام آموزشی. 10

1- تضمین دسترسی مساوی به آموزش.. 10

وضع آموزشی دانش آموزان دختر در سایر کشورها 12

بخش دوم: نگاهی به چند کشور وضع آموزش زنان و دختران در چین. 19

آموزش زنان و دختران در ژاپن. 23

آموزش زنان و دختران در پاکستان. 25

آموزش زنان و دختران در ترکیه. 28

آموزش زنان و دختران در مصر. 31

آموزش زنان و دختران در استرالیا 34

بخش سوم: آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران. 34

آموزش و پرورش در بین زنان عشایر. 38

اولین معلم زن درعشایر. 43

مرکز آموزش حرفه ای دختران( قالی بافی) 45

تعادل های جنسیتی در فعالیتهای آموزشی. 47

گزارش وضع اموزش و پرورش زنان در ایران، سال 79-78. 52

علل و عوامل بازدارنده دختران از آموزش.. 58

راهبردها و راهکارهای علمی برای رفع چالش ها و تنگناها 60

نتیجه گیری.. 63

عملکرد دولت در زمینه توسعه مشارکت اجتماعی- فرهنگی زنان. 64

آخرین اخبار. 65

دختران بیشترین بازماندگان از تحصیل. 67

نکته مهم: 69

دانلود تحصیلات دختران سندی ماندگار و مایه افتخار 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا