تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی 2021

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی 2021

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی 2021

پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی

 

چکیده:

هدف كلی :

آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی كه در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان كتاب دینی مسلمانان لازم است و همچنین علومی كه می توان به كمك آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت .
تعاریف تفسیر:
   1- تفسیر علمی است كه از معنی قرآن [ = ارتباط آیات با همدیگر ] به حسب طاقت بشری و به حسب آنچه قواعد عربیت اقتضاء‌ دارد ، بحث می كند .

2 – تفسیر علمی كه از احوال الفاظ كلام خدا بحث می كند از این حیث كه بر مراد خدای تعالی دلالت می كند.
3-تعریف دقیقترتفسیر :
تفسیر در اصل به معنی كشف و اظهار است و در شرع توضیح معنی آیه و بیان شأن نزول و قصه و سبب است كه آیه  در آن باب نازل شده به لفظی كه دلالت آن دلالت آشكار باشد.

واژه تفسیر تنها یك بار در قرآن و آن هم در سوره فرقان آیه 34 بكار رفته است.
« … و لا یأتونك بمثل الا جئناك بالحق و احسن تفسیراً »

تفسیر مستلزم یك رشته علوم است كه آن را مادی گویند .

 مبادی تفسیر، عبارت است از دانش علوم عربییه بویژه صرف و نحو، اصول ،كلام ، اصول فقه ، علم جدل ، فقه ، حدیث ، خبر واشعار عرب ( بویژه شعر جاهلی ) و قصص انبیاء  وچند علم دیگر.

غرض از تحصیل علم تفسیر : شناخت معانی و نظم قرآن است .
موضوع علم تفسیر : كلام خدای تعالی است كه منبع هر حكمتی و

 معدن هر فضیلتی است.

  تأویل :

 در لغت به معنی به آغاز بازگردانیدن و در شرع به معنی بازگردانیدن لفظ از  معنی ظاهری به معنی احتمالی آن است به شرط آن كه محتمل را موافق كتاب و سنت بیابند .

دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا