تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2021

دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2021

دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2021

پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک در 37 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx اندازه گیری ارزش آبی كالری متر

تئوری آزمایش

انتقال گرما :

     تعریف – هرگاه به دلیل وجود اختلاف دما انتقال انرژی صورت پذیرد ، این انتقال را جریان گرمایی می نامند .

    در قرن هیجدهم واحدی به نام كالری برای گرما تعریف شد و آن مقدار گرمایی است كه دمای یك گرم آب را یك كلوین یا سلسیوس بالا ببرد . بعداً معلوم شد كه گرمای لازم برای گرم كردن یك گرم آب از  تا  بیشتر از مقدار لازم برای رسانیدن آن از   به   است . لذا تعریف را تصحیح كرده آن را گرمای لازم برای گرم كردن یك گرم آب از  به   ( به نام (كالری  )) تعریف كردند . واحد انگلیسی مقدار گرما یا  مقدار گرمای لازم برای گرم كردن یك پوند آب از  تا  است واحد سومی كه به ویژه در سنجش ارزش انرژی مواد غذائی رایج است كیلو كالری (  ) است . رابطة تبدیل این سه واحد به صورت زیر است :

همچنین باید توجه داشت ، كه این واحدها در عین حال ، واحد انرژی نیز هستند و به واحدهای انرژی قابل تبدیل اند . با تجربه معلوم شده است ، كه

 

كمیته بین المللی اوزان و مقایسات كالری را به عنوان یك واحد اساسی نمی شناسد و ژول را به عنوان واحد مقدار گرما و نیز سایر انواع انرژی توصیه می كند . با آنكه در مسائلی كه با آب سر و كار دارند ، كالری واحد مناسبی است ؛ اما وقتی پای صورتهای دیگر انرژی در میان است ، مشكلاتی در محاسبه ایجاد می كند . سر انجام ژول به عنوان واحد بین المللی انرژی رسمیت شناخته شد .


  ظرفیت گرمایی ویژه :

 مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای معین در جرم معینی از اجسام مختلف ، یكسان نیست . نسبت مقدار انرژی گرمایی(  ) كه به یك جسم داده می شود ، برافزایش دمای متناظر آن (  ) را ظرفیت گرمایی (  ) آن جسم می نامند ؛ یعنی

 كلمه ( ظرفیت ) ممكن است گمراه كننده باشد ، زیرا عبارت ( مقدار گرمایی كه یك جسم می تواند نگه دارد ) را به یاد می آورد ، كه اساساً بی معنا ست ؛ در حالی كه منظور همان انرژیی است كه باید به صورت گرما به جسم داد تا دمای آن به اندازة یك درجه افزایش یابد .

   ظرفیت گرمایی واحد جرم یك جسم ، كه گرمای ویژه نامیده می شود ، مشخصة ماده ای است كه آن جسم را تشكیل داده است :

در مورد یك سكه ، از ظرفیت گرمایی صحبت می كنیم ولی در مورد مادة تشكیل دهندة آن یعنی مس ، گفتگو از گرمای ویژه مناسبت دارد .

    ظرفیت گرمایی یك جسم و گرمای ویژه یك ماده ، هیچكدام ثابت نیستند و به محل بازة دمایی بستگی دارند . معادلات قبلی فقط مقادیر متوسط این كمیتها را در گسترة دمایی  به دست می دهند . در حد ، وقتی كه  به صفر میل می كند ، می توانیم از گرمای ویژه در یك دمای   خاص صحبت كنیم .

    گرمایی كه باید به جسمی به جرم  كه گرمای ویژة مادة آن  است داده می شود تا دمای آن از  به  برسد ، با فرض  ، عبارت است از


دانلود پاورپوینت گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا