تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا 2021

دانلود پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا 2021

دانلود پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا 2021

پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا فهرست

ورودی اصلی بیمارستان خاتم انبیا

موقعیت بیمارستان خاتم

ورودی مراجعین

پلان طبقه همکف

لابی اصلی

اطلاعات

درب ورودی درمانگاه

هراست و قسمت ورود به آسانسور و پله ها

راهنمای طبقات

پلان طبقه اول

بخش آنژوگرافی

ورودی آسانسور به طبقه اول

ایستگاه پرستاری طبقه اول

رختشور خانه

آشپزخانه

واحد ضد عفونی البسه

راهرو زیرزمین

واحد مخابرات

واحد مهندسی پزشکی

ورودی بخش حوادث

دانلود پاورپوینت بیمارستان خاتم انبیا 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا