تحقیق و پروژه

دانلود ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس 2021

دانلود ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس 2021

دانلود ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس 2021

لینک دانلود محصول

دانلود ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس 2021

ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس


رشته جامعه شناسی

 

Organization: The Relevance and the Limitations of Elias  (2001)

 

منوی: ترجمه

 

توضیحات: 30 صفحه انگلیسی، 40 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی

خلاصه. در این مقاله معارفه ای[1] ، از نقل قول های مقاله الیاس(1992) استفاده کردم تا برخی از مفاهیم اصلی مکتب الیاس را توضیح دهم. سپس با ارجاع به مطالعات نقل قول شده از الیاس از جوامع اشرافی و نیز تحلیل های کمتر شناخته شده زمانی، به رابطه میان قدرت، استقلال،  و ذهنیت می پردازم . با بررسی این مراجع ، روی رابطه الیاس و نظریه سازماندهی فعلی بحث می کنم که به مطالعات فوکالدین، نظریه فرایندی مارکس و نیروی کار و بخصوص نظریه عامل- شبکه اشاره دارد. ادعای الیاس نکات زیادی دارد که مرتبط با حوزه های فعلی تحلیل سازمانی همچون استراتژی سازمانی، خشونت در سازمان ها، احساس در سازمان ها، دانش و گشودگی، جهانی سازی، سازمان ها و محیط طبیعی و غیره است. این مقاله به طور خلاصه برخی از مثال هایی را بیان می کند که قبل از در نظر گرفتن محدودیت های خاص مفهوم سازی الیاس از وابستگی متقابل[2] و ذهنیت در دسترس بوده است. کلید واژه ها: نظریه عامل-شبکه؛ الیاس، نظریه سازمانی، تحلیل سازمانی؛ نظریه اجتماعی

در نوشتن این مقاله تلاش کرده ام تا توازنی میان مقدمه، توصیف و انتقاد بوجود آوردم. این بدان معنی است که نمی توان دیدگاه کاملی از ادعاهای الیاسی را صرفا در یک مقاله بررسی کرد. به جای آن ، من تلاش کرده ام تا گستردگی مطالعات الیاس را در نظر گرفته و در کنارش، آن را به نظریه اجتماعی و سازمانی و حوزه های مرتبط تحلیل سازمانی مرتبط سازم. در نهایت انتقادهای الیاس را تایید کرده ، به چالش کشیده و یا دوباره تفسیر می کنم

 

دانلود ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا