تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه 2021

دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه 2021

دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه 2021

بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه

 

بهسازی لرزه‌ای‌
در اين قسمت بهسازی لرزه‌ای براي بهبود رفتار لرزه‌ایی ساختمان در مقابل زلزله‌های آتی می‌تواند توسط يك يا چندگزينه انجام شود. گزينه منتخب بايد نامعينی اجزای مقاوم جانبي را براي جلوگيری از فروريزش و ناپايداری كلي ساختمان افزايش دهد. همچنين با توجه به هدف بهسازی و روش مورد استفاده براي ارزيابي آسيب‌پذيری سازه، از روش مقاوم سازی استفاده می‌شود.

بهسازی كلی ساختمان‌

كامل نمودن مسير بار

عملكرد لرزه‌ای مناسب يك ساختمان وابسته به پيوستگی مسير انتقال نيروهای اعمالی دارد. كليه نيروها بايد دارای مسير مشخصي بوده تا با عبور از تمام ديافراگم‌های افقی و قائم و نيز تمام عناصر سازه‌ای ذيربط به شالوده برسند. ازاين رو ساختمانی كه دارای سيستم مقاوم در برابر نيروهای ناشی از زلزله در تمام طبقه‌ها و به صورت پيوسته و هماهنگ باشد داراي عملكرد لرزه‌ای مناسب خواهد بود. اگر در مسير بار جانبی ناپيوستگی وجود داشته باشد ساختمان حتي با وجود مقاومت برخي اجزا قادر به تحمل نيروهای لرزه‌ای نخواهد بود. مسير بار پيوسته، نياز اوليه تمام ساختمان‌هاست‌.

ناپيوستگی مسير بار

با اضافه كردن عضوهای جديد برای كامل كردن مسير بار نا پيوستگی اصلاح می‌شود. مانند اضافه كردن ديوارهای برشي جديد در محل‌های ناپيوستگی.

کاربران عزيز توجه داشته باشيد هنگام دانلود فايل از مرورگر internet explorer استفاده نکنيد ,vpn نيز غير فعال باشد تا با مشکل روبه رو نشويد.

دانلود پاورپوینت بهسازی ساختمان‌های آجری كوتاه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا