تحقیق و پروژه

دانلود زنان و قضاوت 2021

دانلود زنان و قضاوت 2021

دانلود زنان و قضاوت 2021

لینک دانلود محصول

دانلود زنان و قضاوت 2021

شرح مختصر:

اشتغال از جمله حقوق فردی انسان می‌باشد كه در قوانین اساسی كشورهای مختلف به آن اشاره شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه می‌باشد. قضاوت یكی از پست‌های خاص بوده كه برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است. در بررسی عوامل اختلاف، موانع قانونی و اجتماعی خودنمایی می‌كند. اما به جهت آنكه در حال حاضر شرط اجتهاد برای قضاوت برداشته شده است به نظر می‌رسد، منعی برای حضور جدی زنان در عرصه قضاوت نباشد در این نوشتار به طور مختصر مباحثی همچون: پیشینه تاریخی قضاوت زنان، قضاوت در فقه، تحلیل و بررسی نظرات موافقان و مخالفان و قضاوت زنان در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1)قضاوت

1-1) قضاوت زنان در فقه

2) دلایل مخالفان

1-2) سنت

2-2) اجماع

3-2) عقل

3) بررسی دلایل مخالفان

4) پیشینه تاریخی

5) قضاوت زنان در حقوق موضوعه

منابع

 

دانلود زنان و قضاوت 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا