تحقیق و پروژه

دانلود اصلاح رفتار Behavior modification 2021

دانلود اصلاح رفتار Behavior modification 2021

دانلود اصلاح رفتار Behavior modification 2021

لینک دانلود محصول

دانلود اصلاح رفتار Behavior modification 2021

اصلاح رفتار Behavior modification

 

فهرست مطالب : 

اصلاح رفتار
برنامه های تقویت
معکوس سازی 
نمونه ای از ثبت مشاهدات
اشتباهات در prompting
تقویت مثبت 
فرم انتخاب توجه و بی اعتنایی 
شکل دهی 
تکنیک های مناسب اصلاح رفتار در موقعیت های زیر چیست؟
توبیخ
مواجهه
اصل یا تکنیک پریماک 
زنجیره سازی
جرات آموزی 
خودنظم دهی 
الگودهی
سود و زیان رفتار 
استفاده خلاقانه از تکنیک ها
قسمتی از متن :
شکل دهی 
 1 .چینش لیست از ساده به مشکل بر اساس توانایی انجام آنها توسط کودک 
2 .برانگیختن رفتار شروع 
3 )feedback( .تشویق رفتار شروع 
4 .. .افزایش یک جزء دیگر به رفتار شروع و تقویت 
تکنیک های مناسب اصلاح رفتار در موقعیت های زیر چیست؟
. (کودک شما هیچ وقت به موقع به رختخواب نمی رود 1 . (کودک شما تکالیفش را انجام نمی دهد و تا دیروقت بیرون از خانه است 2 . (نوجوان شما در مدرسه و مسیر خانه دعوا می کند 
Reprimand -توبیخ 
رفتارهای مناسب برای نکوهش؟ •
. نکات مهم :الف )چه چیزی باید متوقف شود، ب )چرا باید متوقف شود ج )به جای آن چه باید انجام شود •
نکات مهم

دانلود اصلاح رفتار Behavior modification 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا