تحقیق و پروژه

دانلود بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2021

دانلود بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2021

دانلود بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2021

لینک دانلود محصول

دانلود بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2021

بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند

فهرست

فهرست.. 1

بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2

بلوغ. 2

فقط تعدادی علامت پیدا می شود :‌ 2

بلوغ چیست ؟‌. 3

تغییرات جسمانی. 5

قد و وزن. 6

ماهیچه ها 7

رشد موها 8

موهای جنسی. 8

تغییر صدا 9

آلت تناسلی و بیضه ها 10

تفاوت در بزرگی و كوچكی بیضه ها 12

در من بعضی چیزها طبیعی نیست … 12

بالا بودن بیضه ها 12

اولین انزال. 13

تغییرات روانی. 14

هیچ كس  مرا درك نمیكند 16

درك كردن و درك شدن – كار دشواری است.. 18

حالات روانی و ناپایدار. 19

سر در گمی. 19

هیچ چیز اهمیت ندارد 19

اندوه بی پایان. 20

حفظ كردن آرامش در هر شرایطی. 21

من كی هستم ؟‌. 22

فكر خود كشی. 23

چگونه می توانم افسردگی را تشخیص بدهم ؟. 24

دانلود بلوغ و ناگهان همه چیز تغییر می كند 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا