تحقیق و پروژه

دانلود پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 2021

دانلود پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 2021

دانلود پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 2021

پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید[1](RA) یک بیماری مزمن و پلی سیستماتیک است و همچنین یکی از بیماریهای خود ایمن است که در آن نظام ایمنی به بافت سالم خودی حمله می کند، در این بیماری علاوه بر مفاصل، اندام های دیگر مانند پوست، مخاط، ریه، قلب و عروق، چشم، دستگاه گوارش و کلیه نیز ممکن است درگیر شوند(جفری[2]، 2014). مدل زیستی – روانی – اجتماعی بیماری که بر اهمیت عوامل بیولوژیکی، روانی و محیطی تاکید دارند در این بیماری دخالت دارند. همانطور که شواهد زیادی برای فاکتور های بیولوژیکی در بیماران آرتریت روماتوئید وجود دارد، شواهدی برای فاکتورهای روانی و اجتماعی در بیماران آرتریت روماتوئید نیز وجود دارد(رضایی و همکاران، 2014).

آرتریت روماتوئید می تواند بر همه جنبه های زندگی فرد مانند روابط اجتماعی، زندگی خانوادگی و سلامت روانی اثر بگذارد. علاوه بر این، رویدادهای استرس زا، درد، محدودیت از فعالیت ها و معلولیت های فیزیکی با تغییرات در جنبه های روانی همراه است(رضایی و همکاران، 2014). به خاطر اینکه بیماری آرتریت روماتوئید باعث درد شدید و مداوم، تولید معلولیت های شدید، تغییر شکل غیر قابل برگشت و کاهش کیفیت و امید به زندگی می شود آن ممکن است حالات روانی افراد مبتلا به ارتریت روماتوئید را افزایش یا تشدید نماید(ریبیارو[3] و همکاران،2013).

بیماری آرتریت روماتوئید به طور معناداری با عوارض روانی مرتبط است از اختلالات روانی اصلی که در این بیماران گزارش شده است اضطراب و افسردگی است(رضایی و همکاران، 2014). علاوه براین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با سایر بیماران مبتلا به دردهای مزمن از نظر بهزیستی روان شناختی در سطح پایینی قرار دارند(اسمداستد[4] و همکاران، 1997).

بهزیستی روان شناختی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود(گلداسمیت، ویوم و درایتی[5]، 1997). بهزیستی، اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه های فرد را در بر می گیرد. بهزیستی روان شناختی شامل ارزش های شناختی افراد از زندگی می شود. آنها، شرایط خود را که به انتظارات، ارزش ها و تجارب قبلی شان وابسته است ارزش گذاری می کنند (دینر، اویشی و لوکاس[6]، 2003).

فهرست مطالب

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

اهداف مشخص تحقیق

هدف کلی

اهداف جزیی

سؤالات تحقیق

فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی

فرضیه های جزیی

تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش

جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

منابع فارسی

منابع لاتین

دانلود پروپوزال نگرانی از تصویر بدن در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا