تحقیق و پروژه

دانلود یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم 2021

دانلود یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم 2021

دانلود یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم 2021

لینک دانلود محصول

دانلود یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم 2021

پژوهش حاضر به بررسی یارانه ها در زندگی مردم و نظریات اقتصاددان های ایران و جهان در مورد آن می پردازد.در این پژوهش تاثیر یارانه بر قیمت را بررسی می کنیم. این پروژه به دلایل خوب بودن و بد بودن یارانه در زندگی می پردازد. اینکه آیا کشورهای دیگر یارانه دارند و یارانه در زندگی آنها چگونه است ، در این پژوهش صحبت می کنیم.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق.. 6

چکیده. 6

1-1- مقدمه. 6

1-2- تعریف مسأله. 7

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 9

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-5- اهداف تحقیق.. 11

1-6- سوالات پژوهش:12

1-7- نتایج تحقیق.. 12

1-8- روش انجام تحقیق.. 13

1-9- روش و ابزار گردآوری داده‌ها13

1-10- قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-11- محدودیت های پژوهش…. 13

1-12- واژگان تخصصی.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 17

2-1- مقدمه. 17

2-2- تعاریف… 18

2-3- طبقه بندی انواع یارانه ها20

2-4- طبقه بندی براساس اهداف دولت در پرداخت یارانه ها20

2-5- طبقه بندی بر اساس مراحل پرداخت به کالا یا خدمات از تولید تا مصرف (گیرنده کالا و خدمات)22

2-6- طبقه بندی براساس نحوه طبقه بندی یارانه ها در حسابهای ملی.. 23

2-7- طبقه بندی براساس انعکاس یا عدم انعکاس هزینه های آن در بودجه. 25

2-8- طبقه بندی براساس نحوه توزیع یارانه ها26

2-9- طبقه بندی براساس هدف پرداخت یارانه و نحوه و روش پرداخت… 26

2-10- انواع یارانه:28

2-11- انواع کمک بلاعوض در اقتصاد ایران:30

2-12- ضرورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها31

2-13- ضرورت هدفمند كردن یارانه انرژی و كالاهای اساسی.. 31

2-14- ویژگی‌های طرح تحول اقتصادی مناسب… 32

2-15- هزینه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران. 35

2-16- هزینه های جانبی پرداخت یارانه:36

2-17- طرح خودمحور. 37

2-18- اثرات غیر‌مستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها و جوانب دیگر این طرح.. 38

2-19- دلیل پرداخت این پول به عنوان سوبسید. 42

2-20- نظر مردم در مورد یارانه. 42

2-21- معایب پرداخت یارانه به بخش تولید:44

2-22- روش پرداخت یارانه اصولی:45

2-23- محاسن پرداخت یارانه نقدی به بخش مصرف:45

2-24- هدفمند شدن توزیع یارانه‌ها:46

2-25- پیامدهای اجتماعی هدفمند کردن یارانه ها47

2-26- پرداخت یارانه در دنیا49

2-27- دلیل قطع یارانه ها49

2-28- جزییات این طرح به صورت ساده. 50

2-29- نتایج اولیه اجرای این طرح.. 50

2-30- تجربه یارانه ها در کشور های دیگر. 52

2-31- تاریخچه اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور تونس…. 54

2-32- تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 55

2-32-1- چین.. 55

2-32-2- ترکیه. 56

2-32-3- الجزایر. 58

2-33- نقش هدفمند کردن یارانه ها در نرخ تورم. 59

2-34- اثر هدفمندی روی واردات… 61

2-35- اثری روی جامعه مصرفی.. 62

2-36- حذف ناگهانی یارانه ها62

2-37- اثر تحریمها روی این طرح.. 70

2-38- اثر هدفمندی یارانه ‌ها بر صنعت سیمان. 70

2-39- بررسی اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر صنعت کشور. 72

2-40- تاثیر هدفمندی یارانه ها بر توسعه صنعت گردشگری.. 78

2-41- آثار یارانه های انرژی و آثار اقتصادی پرداخت یارانه. 79

2-42- آثاراجتماعی یارانه های انرژی.. 80

2-43- آثار زیست محیطی یارانه های انرژی.. 81

جمع‌بندی.. 82

نتیجه گیری و پیشنهادها83

منابع:88

دانلود یارانه و تاثیر آن بر زندگی مردم 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا