تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند 2021

پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند

 

بخشی از متن پاورپوینت :
هنر و هنرمند 
تعریف های بیشماری برای هنر و هنرمند وجود دارد
هنرمند کسی است که اثری را خلق می کند.  بعض ها معتقدند هنر یعنی ایجاد بستر برای یک سری اتفاق ها.
هنر تعریف ثابتی ندارد، زمان مند و مکان مند است. در زمان ها و مکان های مختلف تعریف هنر تغییر می کند. با توجه به ایدئولوژی و فرهنگ هر جامعه تغییر می کند.
بنابراین هر کسی از هر آیینی برای خود از هنر تعریف متفاوتی دارد ، یک مسلمان ، یک بودایی ، یک مسیحی با توجه به اندیشه خود .
اندیشه فیلسوفان در رابطه هنر
هیوم: تنوع دیددگاهها بیانگر ذوق ناظران است.  “ملاک ذوق ، خوشایندی، آزمون زمان“
برخی فرم ها یا کیفیات بنابرساختار اصلی  ترکیب درونی ذهن آدمی ، خوشایند و مابقی ناخوشایند به شمار می آیند. اثری هنری است که در طول زمان بیشترین آدم ها از آن لذت ببرند.
 کالینگوود: 
کار هیوم را نقد می کند. ارزش کار هنری فراتر از لذت و سرگرمی است که چند نفر بروند و از کاری لذت ببرند، تا باعث شود ما آن را اثر هنری بنامیم. هنر ارزشی دارد که هنرمند عمر خود را پای آن می گذارد…

فهرست مطالب : 
هنر و هنرمند 
اندیشه فیلسوفان در رابطه هنر
تأثیر بر روی معماری
سیر تحول هنر
میل بیان
روند تأثیر هنر بر مخاطب

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هنر و هنرمند 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا