تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو 2021

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو 2021

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو 2021

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو


چكیده

برای احداث هر سازه باید اعضا‍ء به گونه ای طراحی شوند كه تحمل بارهای وارده را داشته باشند. بار وارده از طریق سازه به زمین (خاك) وارد می‌شود. بنابراین لازم است خاك نیز تحمل بارهای وارده از طرف سازه را داشته باشد. همه خاك‌ها این توان را ندارند. بنابراین باید روشی اتخاذ نمود كه وضعیت خاك از دیدگاه ظرفیت باربری، مقاومت برشی و نشست بهبود یابد. به این منظور، روش‌های زیادی در رابطه با تثبیت خاك مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق هم با اضافه كردن درصدهای مختلف بامبو به خاك و آزمایش‌های مكفی و بررسی موارد فوق الذكر این نتیجه حاصل می‌شود كه با افزودن درصدهای مختلف بامبو به خاك مقدار بامبو بهینه حدود 4% وزنی می‌باشد كه با افزایش آن ظرفیت باربری، مقاومت برسی و نشست بهبود می‌یابد.


دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا