تفریح و سرگرمی

کافه کالا – حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

کافه کالا – حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

موتور شارژی مدل HK 550

۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۸
۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

ماشین شارژی مدل فراری کد C110768LP

۲۷۵۰۰۰۰۰
٪۸
۵۴.۲میلیونتومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

ماشین شارژی مدل XMX-615

۵,۹۰۰,۰۰۰
٪۱۲
۵,۱۷۰,۷۵۰ تومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

ماشین بازی سواری بیبی لند مدل Magic Car

۵۹۰۰۰۰۰۰
٪۱۲
۱۷.۵میلیونتومان
کافه کالا – حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

برترین‌ها: ناصرالدین شاه سالی یک بار آش نذری می‌پخت و خودش در مراسم پختن آش حضور می‌یافت تا ثواب ببرد. رجال مملکت هم برای تهیه آش جمع می‌شدند و هر یک کاری انجام می‌دادند. خلاصه هر کس برای تملق وتقرب پیش ناصرالدین شاه مشغول کاری بود. خود شاه هم بالای ایوان می‌نشست و قلیان می‌کشید و از بالا نظاره گر کار‌ها بود.

کافه کالا – حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

سرآشپزباشی ناصرالدین شاه در پایان کار دستور می‌داد به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده می‌شد و او می‌بایست کاسه آن‌را از اشرفی پرکند و به دربار پس بفرستد. کسانی را که خیلی می‌خواستند تحویل بگیرند روی آش آن‌ها روغن بیشتری می‌ریختند.

بشنویم از کاسه آش یک وجب روغن

واضح است آن‌که کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده می‌شد کمتر ضرر می‌کرد و آن که مثلا یک قدح بزرگ آش که یک وجب روغن رویش ریخته شده دریافت می‌کرد حسابی بدبخت می‌شد.

بشنویم از کاسه آش یک وجب روغن

بشنویم از کاسه آش یک وجب روغن

به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی با یکی از اعیان یا وزرا دعوایش می‌شد به او می‌گفت: بسیار خوب کاری می‌کنم که بفهمی دنیا دست کیست، آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد.

بشنویم از کاسه آش یک وجب روغن

کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

تاب کودک مدل یونیکورن کد TB311

۲۷۰,۰۰۰
٪۵
۲۵۶,۵۰۰ تومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

سرسره کودک مدل سورنا

۳۹۵,۰۰۰ تومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

تاب کودک مدل فیل و ستاره کد SR1

۳۸۸,۰۰۰
٪۷
۳۶۰,۸۴۰ تومان
کافه کالا - حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

سرسره مدل آبشار

۸۷۱,۰۰۰ تومان
کافه کالا – حکایت کاسه آش و یک وجب روغن (2021)

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا