تحقیق و پروژه

دانلود عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه 2021

دانلود عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه 2021

دانلود عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه 2021

لینک دانلود محصول

دانلود عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه 2021

عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

–        سابقه ……………………………………………………………………………………………. 1

–        عضویت در بانک ……………………………………………………………………………. 2

–        حق رأی هر کشور …………………………………………………………………………. 8

–        محل بانک جهانی ………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم  

–        نگاهی به عملکرد بانک …………………………………………………………………… 13

–        بانک بین المللی ترمیم و توسعه عضویت و منابع مالی ………………………. 18

–        تصمیم‌گیری ………………………………………………………………………………… 22

–        چگونه IBRD سرمایه لازم را تأمین می‌کند…………………………………….. 30

دانلود عملکرد بانک بین المللی ترمیم و توسعه 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا