تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2021

دانلود مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2021

دانلود مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2021

مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………. 14

 بخش اول: پیشینه نظری تحقیق…………. 18

سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت……. 18

سابقه سازمان یادگیرنده……………… 21

تئوری یادگیری سازمانی………………. 24

تعاریفی از یادگیری سازمانی………….. 25

سازمان یادگیرنده…………………… 28

یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده…… 34

 

عنوان                            صفحه

نقش مكاتب فكری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی…………………………………… 37

اصول سازمان‌های فراگیر از نظر «پیترسنج».. 40

تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمان‌های سنتی   54

بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر…………………………………… 58

چگونه یك سازمان یادگیرنده با سازمان‌های دیگر متفاوت است؟…………………………………… 60

اجزای سازنده سازمان یادگیرنده……….. 66

سازمان یادگیرنده در آینده…………… 69

راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده 70

راهكارهای اجرایی سازمان‌های یادگیرنده…. 75

مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده……….. 76

تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس)…………………. 78

مدارس یادگیرنده……………………. 80

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده……………. 89

مقایسه‌ مدارس دولتی و غیرانتفاعی……… 96

بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق…………. 99

نتیجه‌گیری………………………… 114

 

 

 سازمان‌های آینده به دلیل ماهیت عمری كه در آن به سر می‌بریم، تفاوت‌های بسیار زیادی با سازمان‌های گذشته دارند. عصر حاضر را می‌توان با 2 مشخصه‌ی اصلی آن، یعنی شتاب فراوان تغییرات وا فزایش عدم قطعیت تعریف نمود، به تبع این ویژگی‌های محیطی،اداره‌ی سازمان‌های امروز بسیار پیچیده شده وراه‌حل‌های دیروز ضرورتاً به كار حل مسائل امروز نمی‌آیند. به قول تافلر: «در شرایط امروز هیچ چیز خطرناك‌تر از دل‌بستن به كامیابی‌های دیروز نیست» در سازمان‌های امروز وظایف پیچیده و فكری، جایگزین وظایف ساده و فیزیكی قبل شده است. كاركنان تحصیل كرده ومتخصص در جای كارگران بدون سواد و بی‌مهارت گذشته قرار گرفته‌اند. برای شناخت، فهم مسائل و ویژگی‌های سازمان‌ها، اطالع از روند تغییرات در سازمان‌های امروزی وتوسعه‌ی افق دید به سازمان‌های فردا،ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران است.در بررسی نظر محققین و مطالعاتی كه پیرامون تغییرات سازمان‌ها و مدیریت آنها با توجه به تحولات سریع جهانی پرداخته‌اند،دو نكته را در می‌یابیم یكی آنكه سازمان‌ها مثل گذشته قابل پیش‌بینی نیستند و امروزه نام‌های دیگری متناسب با عصر حاضر به خود گرفته‌اند سازمان‌هایی با عنوان‌های سازمان‌های یادگیرنده، فراجو، فراگیر، پیشگام، اعتماد آفرین، دانایی محور، بدون مدیر، تندآموز، یادگیری محور، دانش مدار، سازمان فردا ، … و بدنبال آن مدیریت دانش مطرح شده است و طراحان آنها به بیان ویژگی‌های این سازمان‌ها و مدیریت در آنها پرداخته‌اند اما آنچه مشترك بین مباحث مطرح شده این سازمان‌ها بوده و ویژگی‌ اساسی همه این سازمان‌ها می‌باشد تاكید بر امر یادگیری و یادگیرنده بودن در سازمان است و بی‌اغراق هم طراحان و تخصصین سازمان‌های مطرح شده، یادگیری در سازمان را اساس و بنیان سازمان‌های عصر تحولات پیچیده می‌شمرند و باید اعتراف كرد كه سازمان‌های كامیاب آینده با هر نامی كه باشند باید سازمانی یادگیرنده باشند و یعنی باید یادگیری در این سازمان‌ها اصل اساسی معرفی شود كه نهایت منجر به پیدایش سازمان مطلوب گردد.

 

دانلود مبانی نظری سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا