تحقیق و پروژه

دانلود فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی 2021

دانلود فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله،  باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی 2021

دانلود فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله،  باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی 2021

فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله،  باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

 

این محصول در قالب فایل word و در 177 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

1-1  مقدمه                                                                                  

1-2    نیروی تنه ای و اهمیت آن 

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

        2-1 سوابق تحقیق

             2-1-1 Anagnostopouls    1988

               2-1-2 Westermo  1989

             2-1-3  Anagnostopouls  1991

                     2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه­ای

                     2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

                     2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

                     2-1-3-4 خلاصه نتایج

              2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

              2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin  1997

               2 -1-6 Lin و Weng 2001

              2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

                     2-1-7-1 مدل خطی

                     2-1-7-2 مدل غیر خطی

               2-1-8 فرزانه حامدی 1374

              2-1-9 حسن شفائی 1385                       

              2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

         2-2 روشهای آیین نامه ای 

            2-2-1 آیین نامه IBC 2006

              2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان­ها در برابر زلزله (استاندارد2800)                                                                                          

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا 

        3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

          3-2 تعریف متغیر پیشای X

           3-3 تابع چگالی احتمال

          3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

              3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم             

              3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

          3-5  فرایندهای مانا و ارگادیک 

              3-5-1 فرایند مانا

              3-5-2 فرایند ارگادیک

          3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

          3-7 تابع خود همبستگی 

          3-8 چگالی طیفی 

          3-9  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

          3-10  انتقال ارتعاشات راندم

                3-10-1 میانگین پاسخ

                3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

           ­­­­­     3-10-3 تابع چگالی طیفی

                3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

           3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی 

            4-1 مقدمه

         4-2 روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

          4-3  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

         4-4 مشخصات مدل­های مورد بررسی

             4-4-1 طراحی مدل­ها

             4-4-2 مدل تحلیلی

             4-4-3 مشخصات مصالح

             4-4-4 مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

             4-4-5 بارگذاری

         4-5 روش آنالیز

               4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

               4-5-1-1  انتخاب شتاب نگاشت­ها

               4-5-1-2  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

              4-5-1-3  استهلاک رایلی

                4-5-1-4 روش نیوتن­ _ رافسون

               4-5-1-5 همگرایی

               4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

          4-6 محاسبه درز انقطاع

          4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

          4-8 تاثیر میرایی

           4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

          4-10 تاثیر جرم سازه­ها

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

         5-1 مقدمه

            5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

              5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

                       5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

                       5-2-1-2- بارگذاری طیفی

                       5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

                       5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

               5-2-2  آنالیز استاتیکی غیر خطی

                      5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

                       5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ()

                       5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

                       5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

               5-2-3  محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

               5-2-4  محاسبه ضریب

          5-3  محاسبه درز انقطاع

          5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

 فصل6  مقایسه روش­های آیین نامه ای

        6-1 مقدمه

         6-2 آیین نامه (IBC 2006)

         6-3 استاندارد 2800 ایران

         6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

         7-1 جمع بندی و نتایج

          7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

          7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل­سازی با نرم‌افزار المان محدود  Opensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

دانلود فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا