تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت برشکاری با قوس 2021

دانلود پاورپوینت برشکاری با قوس 2021

دانلود پاورپوینت برشکاری با قوس 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت برشکاری با قوس 2021

برشکاری با قوس

 

علاوه بر روش های برشكاری شعله اي، روش هاي ديگري برمبناي انرژي حاصل از قوس الكتريكي وجود دارد. پيش گرم كردن اوليه براي شروع برشكاری توسط قوس الكتريكي بين الكترود و سطح كار تأمين مي شود.
به علت تمركز به علت تمركز و شدت حرارت قوس زمان پيش گرم كردن تقليل يافته و سرعت بريدن نيز افزايش مي¬يابد. پس از پيش گرم كردن اوليه در برخي از روش هاي برشكاري در اين گروه اكسيژن، هوا يا مخلوط گازهاي ديگر دميده مي شود، اما در بعضي ديگر فشار پلاسما جت و نيروي ثقل باعث خارج شدن مذاب از درز برش مي شود.
چندين روش برشكاري در اين گروه ابداع شده است كه اهم آن عبارت است از:

1) برشكاری با قوس پلاسما
2) برشكاری قوس-فلز:

در اين روش برشكاری همان الكترود جوشكاري استفاده مي شود. يكي از مشكلات جوشكاري ورق ها اين بود كه با بالا رفتن بيش از حد آمپر جوشكاري ذوب از پشت كار به بيرون مي ريخت. در اين روش جوشكاري از اين حالت استفاده مي كنيم. با بالا بردن آمپر به خاطر افزايش حرارت توليد شده و نيروي پلاسما جت ذوب به بيرون مي ريزد. اين نوع برشكاري بيشتر در حالت تخت راحت تر است چرا كه نيروي ثقلي نيز به بيرون ريختن ذوب كمك مي كند اما در شرايطي مي توان آن را به صورت افقي نيز به كار برد.

دانلود پاورپوینت برشکاری با قوس 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا