تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 2021

دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 2021

پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی

 

قسمتی از متن :

گسترش شهری و مسئله تراکم شهری

رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه های اخیر تقریبا تمامی کشور های جهان، اعم ازتوسعه یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست های شهرسازی را به طور وسیعی تحت شعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته است. دغدغه ها و نگرانی های ناشی از این پدیده موجب گردید تا کشور های توسعه یافته، بویژه پس از جنگ جهانی دوم اقدام به اتخاذ تمهیداتی جهت حل یا مهار این بحران کنند. زمینه های اصلی این تمهیدات شامل سیاست های بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، تغییر قوانین مالیاتی، وضع قوانین زمین برای استفاده بهینه از آن، بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و مراکز شهرها، طرح آماده سازی اراضی نقاط جدید،شهرهای جدید و در راس آنها سیاست افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی شهرها بوده است.

مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها در کشور ما شاید حادتر از بسیاری از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه باشد. این مسئله دردوران پس از انقلاب اسلامی پیچیده تر گردیده است.دلایل و عوامل عمده این پدیده در شهرهای ایران را میتوان در قالب موارد ذیل دسته بندی کرد: فقدان مبانی آمایش سرزمین در ایران، نظام شهری را نا بسامان نموده است. نرخ    رشد  جمعیت شهری، سلسله مرتب شهری و تعداد شهرهای تابع معیار برنامه ریزی    شده ای نبوده و جایگاه و ظرفیت شهرهای کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکت تبین نشده است.  – رشد جمعیت شهرنشین در دهه های اخیر روند صعودی داشته است. این در حالی است که رشد کلی جمعیت کشور نیز ارقام بسیار بالایی را در مقیاس جهانی داشته است. نیازمسکن حاصل از این روند موجبات گسترش کالبدی شهرها را فراهم آورده است…

 

فهرست مطالب :

مسکن و برنامه ریزی مسکن

تراکم شهری

گسترش شهری و مسئله تراکم شهری

طرح های توسعه شهری و مسئله تراکم

 تعریف تراکم

رویکرد های اساسی در تعیین تراکم شهری

رویکرد برنامه ای

قیمت زمین، مسکن و تراکم

مزیت های تعیین تراکم منطقی شهر

اهداف برنامه ریزی مسکن و لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن

روش استفاده از سرانه مسكوني و تراكم خالص

روشها و مدلهای مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن

قیمت زمین، مسکن و تراکم

مزیت های تعیین تراکم منطقی شهر

روش استفاده از گروه نما

اقتصاد مسکن

گونه های مسکن

ویژگی های مسکن

 اقتصاد مسکن

تقاضا

اقتصاد زمین

برنامه ریزی مسکن

سیاست های تامین مسکن در مناطق شهری

بناهای مسکونی

اثر در آمد و توزیع آن در تقاضای مسکن

بناهای مسکونی

دانلود پاورپوینت مطالعات برنامه ریزی مسکن در طرح های آماده سازی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا