تحقیق و پروژه

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر 2021

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر 2021

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر 2021

لینک دانلود محصول

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر 2021

آزمون جملات ناتمام راتر

آزمونهای جملات ناتمام1، به عنوان یكی از روشهای فرافكن در ارزشیابی شخصیت مورد استفاده می باشد، واول بار در سال 1930 بوسیله تندلر2 به كار برده شد، متخصصانی چون راد3، شور4، ویلر5، استاین6، راتر7، ساكس8، لوی9، وویلرمن10 با پژوهش های خود، ارزش وكارایی جملات ناتمام را درارزشیابی تعارضات روانی، تخیلات، عواطف، باز خوردها و برداشت های آزمودنی نیازها، شكست ها و مكانیسم هایی كه وی به كار می برد، تاكید كرده اند وآنها را وسیله مناسبی برای كسب اطلاعاتی كه یافته های آزمون های دیگر را تكمیل می دانند.

نمره گذاری

دانلود آزمون جملات ناتمام راتر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا