تحقیق و پروژه

دانلود دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A 2021

دانلود دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A 2021

دانلود دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A 2021

لینک دانلود محصول

دانلود دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A 2021

دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ا ارزیابی باورهای فراشناخت و ابعاد آن در نوجوانان (باورهای مثبت، باورهای منفی، اطمینان شناختی، SPR، خودهشیاری شناختی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده

تعداد سوالات: 30

روش نمره گذاری و تفسیر

 روایی و پایایی

منبع

دانلود دانلود مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان MCQ-A 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا