تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی 2021

دانلود پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی 2021

دانلود پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی 2021

پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی

رایج ترین انواع دیوارهای سنگی
برخی از رایج ترین انواع دیوارهای سنگی با توضیحات مربوط به مشخصات فنی، روش‌های اجرایی و انواع سنگ مصرفی، در زیر ارائه شده است. انواع مختلف سنگ‌های مصرفی در این دیوارها در انواع سنگ ساختمانی در دیوارهای سنگی به صورت مفصل معرفی شده است. برای درک صحیح چگونگی اجرا و نیز شناسایی دیوارهای سنگی پس از ساخت، تصویری از نما، مقطع عرضی و بافت افقی هر یک از انواع به صورت تصویری آورده شده است. نماهای این دیوارها از دو نوع دستی یا ماشینی است که می‌توان در نماهای دیوارهای سنگی توضیحات کاملی در این مورد پیدا کرد.

فهرست :  
رایج ترین انواع دیوارهای سنگی
دیوار خشکه چین با سنگ قلوه رودخانه‌ای و نمای طبیعی
دیوار خشکه چین با سنگ  کوهی قواره و نمای سرخود
دیوارهای سنگی با سنگ قلوه رودخانه‌ای و نمای طبیعی
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی قواره، بدون رج، با نمای سرخود
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی، به رج برده شده، با نمای کلنگی (پتکی)
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی چند وجهی نا‌منظم‌، بدون رج، با نمای کلنگی(پتکی)
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی چند وجهی نا‌منظم سر تراش‌، بدون رج، با نمای تیشه‌ای(چکشی)
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی بادبر، با رج‌های نا‌مساوی و نمای کلنگی (پتکی)
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی بادبر، به رج برده شده، با نمای کلنگی (پتکی)
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی بادبر سر تراش گونیا شده، بدون رج و مرتب، با نمای تیشه‌ای (چکشی)، قلم کاری شده یا ساب خورده شده
دیوارهای سنگی با سنگ کوهی بادبر سر تراش گونیا شده، با رج‌های مساوی و نمای تیشه‌ای (چکشی)، قلم کاری شده یا ساب خورده شده

 

دانلود پاورپوینت انواع دیوارهای سنگی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا