تحقیق و پروژه

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

لینک دانلود محصول

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن

تعداد سوالات: 16

نمره گذاری

پایایی و روایی

پرسش نامه مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)

پاسخ نامه مقیاس تعلل ورزی تحصیلی تاکمن (TPS)

دانلود دانلود مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی تاکمن 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا