تحقیق و پروژه

دانلود راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 2021

دانلود راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 2021

دانلود راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 2021

راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی

 

فهرست مطالب : 

راهنمای مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 
روش نمره¬گذاری
ویژگی¬های روان¬سنجی
سوالات پرسشنامه

 

قسمتی از متن :

راهنمای مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 
تنظیم هیجانی به عنوان مقوله¬ای مشتمل بر: الف) آگاهی و درک هیجانات، (ب) پذیرش هیجانات، (ج) توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتارکردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دست¬یابی به اهداف فردی و مطالبت موقعیتی تعریف می¬شود(گرانر و رومر، 2004). 
یک شاخص خودگزارشی است که برای ارزیابی دشواری¬های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع¬تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 عبارت و 6 خرده مقیاس است. خرده مقیاس¬ها عبارتند از: 
الف) عدم پذیرش پاسخ¬های هیجانی : (عدم پذیرش) این عامل در بر گیرنده عبارات، (11-12-21-23-25-29) است که گرایش به داشتن پاسخ¬های ثانوی منفی به عدم پذیرش واکنش¬ها به پریشانی یک فرد را منعکس می¬کند. 
ب)دشواری¬های دست زدن به رفتار هدفمند : (اهداف) این مقیاس شامل عبارات(13-18-20-26-33) است که دشواری¬های تمرکز کردن و به  اتمام رساندن تکالیف را به هنگام تجربه کردن هیجانات منفی منعکس می کند… 

دانلود راهنمای پرسشنامه مقیاس دشواری تنظیم هیجانی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا