تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت نور ، رنگ ، معماری 2021

دانلود پاورپوینت نور ، رنگ ، معماری 2021

دانلود پاورپوینت نور ، رنگ ، معماری 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت نور ، رنگ ، معماری 2021

پروژه درس انسان، طبیعت، معماری 

پاورپوینت نور ، رنگ، معماری 48 اسلاید


فهرست مطالب: 

نور

مقدمه

تعریف

منابع نور

نمونه هایی از نور طبیعی و مصنوعی

نور و بینایی

اهمیت  نور

نمونه هایی از نور طبیعی و مصنوعی

تاثیر نور در طبیعت

تأثیرات روانی نورطبیعی

استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران

تمرکزو تاکید برروی سوژه به وسیله نور

هدایت کنندگی نور

پراکنده کردن وعبور غیرمستقیم نور

ایجاد بافت به وسیله نور ورودی از پنجره مشبک

زیبایی در انعکاس نور

نور در معماری مدرن

ایجاد بافت به وسیله نور ورودی از پنجره مشبک

زیبایی در انعکاس نور

نور در معماری مدرن

تادائو آندو

لوکوربوزیه

هاندیش کرامر

رنگ

تعریف رنگ

تقسیم بندی رنگ

تاثیر رنگهای آکروماتیک بر روی کروماتیک

نمونه هایی از تابلوهای امپرسیونیستی

رابطه رنگ و فرم

کوبیستها

اکسپرسیونیستها

اثر فضایی رنگها

عمق رنگهای اصلی در زمینه های سیاه و سفید

تاثیرات روانی رنگها

تاثیرات رنگها در فضا های معماری

گوته

کاربرد رنگ در معماریهای باستان

نمونه هایی از کاربرد رنگ در معماری داخلی

نمونه هایی از کاربرد رنگ در معماری خارجی

استفاده از رنگهای خنثی

استفاده از رنگهای متضاد در ساختمان

ترکیب رنگ طبیعت و رنگ ساختمان

منابع

 

دانلود پاورپوینت نور ، رنگ ، معماری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا