تحقیق و پروژه

دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك 2021

دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك 2021

دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك 2021

لینک دانلود محصول

دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك 2021

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

توضیحات محصول   : این پژوهش اشنایی با آنسلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك است که پایان نامه دوره كارشناسی مهندسی خاكشناسی است.

فهرست مطالب
فصل اول- خصوصیات سلنیوم    1
مقدمه:    2
خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم    3
خصوصیات و اشكال سلنیوم در طبیعت:    8
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت    9
موارد استفاده سلنیوم در صنایع    13
فصل دوم  تاثیرات و خطرات سلنیوم    14
تاثیرات سلنیوم جانداران    15
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن    15
نقش فیزیولوژیكی سلنیوم    16
خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم    19
خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی    23
خطرات كمبود سلنیوم در بدن    31
روش اول: تزریق سلنیوم    35
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراكی    35
نمونه هایی از خواراكیهای حاوی سلنیوم زیاد    37
فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن    39
نمونه هایی از خاكهای حاوی سلنیوم زیاد    40
غلظت سلنیوم در خاك    40
آلودگی سلنیوم در خاك    46
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی    48
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation    52
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation    56
وارد شدن علم بیوتكنولوژی در phytoremediation    59
نتایج و بحث    61
منابع و ماخذ    63
 
مقدمه:
اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط ماركو پولو در سال 1295   میلادی بوده است كه در مناطق غربی چین ونزدیك تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند كه امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است.
برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius كه در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجنهایی كه از اكسیداسیون اكسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد كشف شد وی متوجه شد كه در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950  كسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند كه درجدول تناوبی عنصری وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترك با هر یك از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،5  برابر خطرناك تر از آرسنیك می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند كه این عنصر در محدوده خیلی كوچكی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد.

wordنوع فایل:

  سایز: 629Kb

 تعداد صفحه:74

 

دانلود سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا