تحقیق و پروژه

دانلود ارتشاء 2021

دانلود ارتشاء 2021

دانلود ارتشاء 2021

لینک دانلود محصول

دانلود ارتشاء 2021

رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند كه برای كارسازی ناحق به كسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود كه از طرف كاركنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال كند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترك فعل در خصوص كاری باشد كه مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی كه اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود كه مقصود دهندۀ مال، كسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد. 

فهرست مطالب

ارتشاء (رشوه)

نوع میزان مجازات ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری

توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء

ارتشاء توسط کارشناسان

ارتشاء توسط کارکنان قضایی

ارتشاء هنگامی که رشوه وجه نقد نباشد

واسطه گری برای رشوه دادن و رشوه گرفتن

گرفتن کمیسیون و پورسانت

اخذ رشوه توسط پزشک برای صدور گواهی خلاف واقع

منابع

دانلود ارتشاء 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا