تحقیق و پروژه

دانلود طراحی سیتم انبارداری 2021

دانلود طراحی سیتم انبارداری 2021

دانلود طراحی سیتم انبارداری 2021

لینک دانلود محصول

دانلود طراحی سیتم انبارداری 2021

طراحی سیتم انبارداری

‍ پروژه مالی: طراحی سیتم انبارداری

فهرست مطالب

عنوان                                                                     صفحه

چکیده………..1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه …………3

1-2-تاریخچه انبارداری در ایران…………………………………3

1-3-تعاریف و اصطلاحات…………………………………….4

1-4-اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………….6

1-5- فرآیندهای انبارداری………………………………………………………6

1-5-1-فرایندهای اصلی در انبارداری………………………………………………….7

1-5-2-فرایندهای پشتیبان در انبارداری…………………………………………………………..8

1-6-هدف از استقرار یک سیستم انبار……………………………………………………..9

1-7-اهداف و وظایف انبارها………………………………………………………………..10

1-8-انواع انبارها از نظر فرم ساختمانی11

1-9-انواع موجودی‌های انبارها 11

1-10-انتظارات مدیر از سیستم کنترل انبارها11

1-11-طبقه بندی12

1-12-کدگذاری کالاها13

فصل دوم: بررسی سیستم انبارداری

2-1-سیستم‌های اطلاعاتی انبار17

2-1-1 تعریف سیستم‌های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن17

2-1-2-متداول‌ترین فرم‌های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار19

2-1-3-بخش‌های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها23

2-1-4-اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره24

2-1-5-سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن25

2-2- انواع سیستم کنترل موجودی و برنامه ریزی و کنترل موجودی‌ها28

2-2-1-مواضع مختلف بخش‌ها و گروه‌های درون سازمان نسبت به حجم موجودی‌ها29

2-2-2-هزینه‌های نگهداری و انبار کردن موجودی‌ها29

2-2-3-مدل‌های کنترل موجودی31

2-2-4-ذخیرة ایمنی یا حداقل موجودی safty stock31

2-2-5-حداکثر موجودی32

2-2-6-نقطة سفارش32

2-2-7-کارتکس کالا33

2-2-8-مدیریت انبار با تجزیه و تحلیل نمودار ABC33

2-3-گردش فیزیکی اقلام انبار (Physical flow34

2-4- تأثیر مستقیم کنترل موجودی37

2-4-1-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت‌ها37

2-4-2-آیا انبار کالای شما تحت کنترل است37

2-4-3-صورت‌های مواد38

2-4-4-سیاست‌های دریافت38

2-4-5-وضعیت ATP(مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد38

2-4-6-تغییرات مهندسی39

2-4-7-گزارش ضایعات39

2-4-8-زمان دریافت کالا40

2-4-9-نشانه‌های سفارش مجدد40

2-4-10-سیستم مکان یاب انبار40

2-4-11-موجودی کالا یک دارایی نیست41

2-4-12-گردش موجودی کالا42

2-4-13-طراحی یا بهبود فرایند43

2-5- حسابداری انبار43

2-5-انواع سیستم‌های ارزیابی موجودی‌ها43

2-5-2- روش‌های مختلف ریالی نمودن اسناد در ارزیابی موجودی‌ها44

2-5-3-نحوه ثبت کسری و اضافات انبار46

2-5-4-نحوه ثبت مواد خریداری شده47

2-5-5-نحوه ثبت مواد صادره از انبار48

2-5-6-نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار49

2-6-نمونه رویه و روش اجرایی حسابداری انبار49

2-6-1-نحوه تنظیم سند مربوط به خرید کالا یا خدمات49

2-6-2-خرید خدمات50

2-6-3-ثبت سند اقلام صادره از انبار51

2-6-4-ثبت کرایه حمل مواد از خرید به شرکت53

2-6-5-انتقال بین انبارها54

2-6-6-نحوه ثبت حواله‌های امانی ما نزد دیگران55

2-6-7-حواله انبارگردانی55

2-6-8-نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار56

2-6-9-رسید انبارگردانی58

2-6-10-اسناد صادره مربوط به خروج محصول ساخته شده58

فصل سوم: نتیجه گیری

3-1-نتیجه گیری63

3-2-پیشنهادها65

منابع65

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                     صفحه

نمودار 1-1- فلوچارت (1): ساختار سازمانی انبارها5

نمودار 1-2- فلوچارت (2): ساختار سازمانی انبارها5

نمودار 1-3- فرایندهای اصلی و پشتیبان در انبارداری8

نمودار 2-1- فلوچارت مراحل طرح سیستم اطلاعاتی انبار18

نمودار2-2- فلوچارت انبار و نگهداری30

نمودار2-3-ذخیره ایمنی31

نمودار2-4-حداکثر موجودی32

نمودار2-5-زمان انتظار32

شکل‌2-1- مفوم فایفو35

شکل‌2-2- مفوم لایفو36

 فهرست پیوست­ها

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

1-فرم وضعیت کالای برگشتی به انبار69

                   2-فرم تسریع در خـریـد69

3-فرم درخواست مصالح70

4-استعلام وضعیت درخـواست خـریـد70

5-فـرم درخـواست خـریـد71

6-فرم ارسال و تحویل مـواد71

7- استعلام وضعیت درخـواست خـریـد72

8- لیست کالاهای امانی72

9- فرم استعـلام قیمت و شـرایط73

10- فرم انصراف / تغییر خرید74

11-فرم کنترل موجودی کالا75

21-فرم ارسال کالا75

13-حواله انبار 76

14- فـرم درخـواست خـریـد نهایی76

15- رسید موقت انبار77

16- درخواست کالا از انبار  77

17- گزارش روزانه ورود کالا به انبار78

18- برگشت از خرید79

19 –فرم انبار به انبار79

20-گزارش هفتگی ورود کالا به انبار80

21- وضعیت تایید درخواست خرید81

22- فرم کارتکس انبار82

23-کنترل وضعیت انبار83

                       چکیده

مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می‌باشد که همه اجزای سازمان را به طور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد هر یک از قسمت‌های سازمان به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان‌ها و شرکت‌های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می‌باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می‌باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت (زمان از دست رفته) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان‌های صنعتی با نصب دستگاه‌های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه­تر کردن و به روز کردن فعالیت‌های انبارداری خود تلاش می‌کنند بنابراین اگر شرکت‌های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم‌های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره‌مند نباشد اجرای مناسب طرح‌های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان‌ها با به‌کارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزارهای مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.  در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می‌شود سپس به بحث حسابرسی و کنترل موجودی و … می­پردازیم.

                 کلید واژه‌ها: انبارداری، موجودی، کالا، حسابداری، انبار

 

دانلود طراحی سیتم انبارداری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا