تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت روش حریصانه (greedy) 2021

دانلود پاورپوینت روش حریصانه (greedy) 2021

دانلود پاورپوینت روش حریصانه (greedy) 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت روش حریصانه (greedy) 2021

پاورپوینت روش حریصانه (greedy)

 

قسمتی از متن
در هرمرحله از مراحل اجرای الگوریتم باید بخشی از جواب را به دست آوریم. 
این روش جزو روشهای بهینه سازی است.
هدف یافتن یک جواب قابل قبول است که تابع هدف یا رابطه ارزش جواب را ماکزیمم یا می نیمم کند و جواب بهینه را ایجاد کند.
خصوصیات کلی روش حریصانه
الف) نتیجه نهایی الگوریتم حریصانه مجموعه ای از داده ها است که ممکن است ترتیب آنها نیز اهمیت داشته باشد.
ب) جواب نهایی باید تابع هدف را بهینه (ماکزیمم یا می نیمم) نماید. 
ج) در روشهای حریصانه آینده نگری وجود ندارد و به وضعیت جاری بیشتر توجه می شود. بنابراین بهینگی در هر مرحله محلی می باشد.عناصر داده را به طور متوالی گرفته و از بین آنها بدون توجه به انتخابهای قبلی یا بعدی بهترین را بر اساس معیارهای خاصی انتخاب می کند. 
د) تصمیم در مورد انتخاب یا رد یکی از داده های ورودی به عنوان مولفه از جواب قطعی و غیر قابل برگشت است.

فهرست مطالب:
روش حریصانه (greedy) 
اجزاء الگوریتم حریصانه
الگوریتم Dijkstra برای مسأله کوتاهترین مسیرهای تک مبدأیی
داده ها برای الگوریتم Dijkstra
الگوریتم Dijkstra
مسأله کوله پشتی
کوله پشتی جزئی
الگوریتم کوله پشتی جزئی
فشرده سازی داده ها – تولید کد هافمن
کد هافمن – مثال
کد گذاری هافمن 
الگوریتم تولید کد هافمن

دانلود پاورپوینت روش حریصانه (greedy) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا