تحقیق و پروژه

دانلود كاربرد كامپیوتر در معماری 2021

دانلود كاربرد كامپیوتر در معماری 2021

دانلود كاربرد كامپیوتر در معماری 2021

لینک دانلود محصول

دانلود كاربرد كامپیوتر در معماری 2021

كاربرد كامپیوتر در معماری

 

 مقدمه:

تاریخ بشریت ، حاكی از تلاش بی وقفه آدمی برای تسلط و بهره وری از مادر طبیعت بوده است . وی با اتكا به قدرتهای خدادادای ، عقل ، خرد و خلاقیت همچنین دستانی ماهر همواره تلاش نموده است تا طبیعت سركش و قدرتمند را مهار نماید و برای تداوم بقای خویش مورد بهره برداری قرار دهد . او سالیان درازی را در غارها و با حداقل امكانات و ابزار گذراند . ضروریات و الزمات محیطی ، جمعی و فردی كم كم او را به كشف رموز و قوانین حاكم بر طبیعت وادار نمود .

او تلاش نمود تا با دستیابی به بهترین و كارآمدترین ابزارها ، آمال و آرزوها و تمنیات مادی و معنوی خود را تحقق بخشد .

 

آشنایی با ابزار معماری:

معماری نیز همچون دیگر شاخه های علوم و حرف بشری ، اهداف و وظایفی را برعهده گرفته است و بدین منظور ، از مجموعه ای از علوم ، فنون ، روشها و ابزار و امكاناتی  برای دست یابی به آن بهره می جوید . تا چندی پیش معماران برای تهیه نقشه ها و طرحهای خود از قلم ، راپید ، كاغذ كالك و نظایر آن استفاده می كردند ، ولی امروزه این ابزارها جای خود را به رایانه ها و برنامه های رایانه ای سپرده اند .

در سیستمهای سنتی ، طراحان ، طرحهای اولیه را در مقیاسهای كوچك( الی ) با دست و یا خط كش تهیه می كردند . سپس دسناتورها ( نقشه كشها ) وظیفة‌ تهیه نقشه های مدادی دقیق و با مقیاس بزرگتر (  تا  ) را برعهده گرفتند . در جریان تهیة نقشه ها ، بارها طرح ، از سوی طراحان ، كنترل ، حك و اصلاح می گردید . و سرانجام پس از كنترل نهایی طراح ، اقدام به دسن ( مركبی كردن ) آن بر روی كالك می نمودند . عموماً جریانات رفت و برگشت بین طراح و نقشه كش در مرحلة مدادی ، زمان بسیاری را به خود اختصاص می داد . چه بسا كه نقشه های مركبی شده ، بار دیگر مورد تجدید نظر قرار می گرفت و نقشه كشها مجبور به تیغ زدن ( پاك كردن ) قسمتهایی از كالك ، و ترسیم مجدد آن می شدند .

امروزه ، دیگر این شیوة كار به دلیل زمانگیر بودن آن ، از دفاتر مهندسی رخت بربسته است همچنین این روشها دیگر نمی تواند روش مناسبی برای ایجاد طرحهای نو ، ابتكاری و پیچیده باشد . به تجربه نیز ثابت گردید طراحانی كه خود مستقیماً یا با واسطه با نرم افزارهای ترسیمی یا مدل سازی و یا تخصصی (معماری ) كار می كنند در مدت زمان كمتر و با دقت بالاتری ایده های خود را به صورت نقشه پیاده كرده ، با حداقل سعی و خطا ( رفت و برگشت ) آن را كامل می نمایند . همچنین ، در بسیاری از دانشكده های مهندسی جهان ، تدریس دروس نقشه كشی از ابتدا با رایانه آموزش داده می شود و دیگر لزومی به استفاده از قلم و راپید و كاغذ كالك احساس نمی گردد .

دانلود كاربرد كامپیوتر در معماری 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا