تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی 2021

دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی 2021

دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی 2021

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)  ارادات خود را به تمام کشورهای عضو سازمان تقدیم می‌کند و درپاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، طی نامه شماره ”ح1425-7-20“ مورخ 29/03/1996 به دبیرکل مبنی‌بر تهیه پیش‌نویس منشور حفظ و توسعه میراث شهری کشورهای اسلامی، افتخار دارد بدینوسیله یک نسخه از مقررات پیش‌نویس را که هیئت عالی گردشگری پادشاهی عربستان سعودی با مشارکت مقامات کارآمد پادشاهی هاشمی اردن به‌منظور ارائه به چهارمین کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری ICTM کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OICکه طبق برنامه در دسامبر سال 2004  در داکار سنگال برگزار می‌گردد، برای ملاحظه و تصویب، بزرگوارانه تهیه کرده‌اند، به تمامی کشورهای عضو تقدیم کند.
دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی فرصت موجود را برای تمدید تائید بیش‌ترین ارادت خویش به تمامی کشورهای عضو سازمان مغتنم می‌شمارد.
فهرست مطالب:
سازمان کنفرانس اسلامی – دبیرکل
منشور حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی
پیش‌نویس
چارچوب مبانی منشور
تعریف‌ها
میراث شهری
میراث شهری اسلامی
ثبت میراث شهری ملی
قوانین حفظ میراث شهری
راهکارهای حفظ میراث شهری
مشارکت نهادهای غیر دولتی
روشنگری و تربیت
هماهنگی میان کشورهای عضو
ثبت میراث شهری اسلامی
شورای عالی میراث شهری اسلامی
شورای متخصصان میراث شهری اسلامی
صندوق توسعه میراث شهری اسلامی
این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)

پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی

 فایل پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)  ارادات خود را به تمام کشورهای عضو سازمان تقدیم می‌کند و درپاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی، طی نامه شماره ”ح1425-7-20“ مورخ 29/03/1996 به دبیرکل مبنی‌بر تهیه پیش‌نویس منشور حفظ و توسعه میراث شهری کشورهای اسلامی، افتخار دارد بدینوسیله یک نسخه از مقررات پیش‌نویس را که هیئت عالی گردشگری پادشاهی عربستان سعودی با مشارکت مقامات کارآمد پادشاهی هاشمی اردن به‌منظور ارائه به چهارمین کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری ICTM کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OICکه طبق برنامه در دسامبر سال 2004  در داکار سنگال برگزار می‌گردد، برای ملاحظه و تصویب، بزرگوارانه تهیه کرده‌اند، به تمامی کشورهای عضو تقدیم کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی فرصت موجود را برای تمدید تائید بیش‌ترین ارادت خویش به تمامی کشورهای عضو سازمان مغتنم می‌شمارد.

 

 

فهرست مطالب:

سازمان کنفرانس اسلامی – دبیرکل

منشور حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی

پیش‌نویس

چارچوب مبانی منشور

تعریف‌ها

میراث شهری

میراث شهری اسلامی

ثبت میراث شهری ملی

قوانین حفظ میراث شهری

راهکارهای حفظ میراث شهری

مشارکت نهادهای غیر دولتی

روشنگری و تربیت

هماهنگی میان کشورهای عضو

ثبت میراث شهری اسلامی

شورای عالی میراث شهری اسلامی

شورای متخصصان میراث شهری اسلامی

صندوق توسعه میراث شهری اسلامی

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت مرمت از دیدگاه براندی(23 اسلاید)

 

دانلود پاورپوینت منشور مرمت و حفظ میراث شهری کشورهای اسلامی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا