تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل 2021

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل 2021

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل 2021

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل

 

بخشی از متن:
تاریخچه:
الگوریتم زنبور اولین بار در سال 2005 توسعه یافت ؛ این الگوریتم شبیه سازی رفتار جستجوی غذای گروه های زنبور عسل است. در این الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام می دهد که با جستجوی تصادفی ترکیب شده است.

زنبور در طبیعت:
کلونی زنبورها درطبیعت شامل منابع غذایی و زنبورها می باشد.

منابع غذایی:
1- کیفیت منبع
2- آسانی دستیابی به منبع
3- فاصله از کندو

زنبورها:
زنبورها شامل سه دسته هستند.
1- زنبور پیشرو: این زنبور مسئولیت پیدا کردن مواد غذایی جدید، شهد جدید و منابع را دارد.

2- زنبورکارگر: به طرف منابع غذایی از پیش تعیین شده فرستاده میشود و موقعیت همسایه ها را نیز بررسی میکند.

3- زنبورناظر: زنبوری که در کندو با دریافت اطلاعات منابع غذایی از زنبور کارگر و پیشرو منابع غذایی را برای جمع آوری شهد انتخاب میکند.
و…

 

فهرست مطالب:
تاریخچه
زنبور در طبیعت
منابع غذایی
زنبورها
زنبورهای پیشرو
رقص چرخشی
منابع متروکه
دو مفهوم مهم درالگوریتم زنبور عسل
الگوریتم تپه نوردی
فلوچارت
کلونی زنبور عسل مصنوعی
و…

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا