تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

پاورپوینت مديريت تعارض

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت شامل

تعریف و مفهوم تعارض
اجزای تعارض

تفاوت تعارض و رقابت

نگرشهای سنتی و معاصر در خصوص تعارض

انواع تعارض

1ـ تعارض پایه ای

2ـ تعارض عاطفی

مراحل تضاد و تعارض

جنبه‌های تعارض

الف) تعارض سازنده

ب) تعارض مخرب

سوال : چگونه مي‌توان تشخیص داد که یک تعارض سازنده است یا مخرب؟

عوامل تعارض آميز

عوامل سازماني
عوامل فردي

وضعیت‌های تعارض آمیز

تعارض نقش

روشهای مهم در مدیریت تعارض

موضع مدیر در موقعیت تعارض

راهبردهای مدیریت تعارض

منابع

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا