تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2021

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2021

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2021

پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

استفاده از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کند، شاخــــص نام می گیرد.
شاخصها معمولاً از نظریه ها، نگرشها و یا موقعیتها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی که مسیر را مشخص می کند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و اوضاع بیش از یک شاخص را مورد استفاده قرار می دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

براساس شاخصها می توان:_x000B__x000B_به تشریح وضعیت سازمانها از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آنها را بررسی کرد؛_x000B__x000B_شاخصها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می شوند؛_x000B__x000B_شاخصها برای پیش بینی روند کارها مورد استفاده قرار می گیرند

شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشاندهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است.

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا