تحقیق و پروژه

دانلود اسلام و حقوق بین الملل 2021

دانلود اسلام و حقوق بین الملل 2021

دانلود اسلام و حقوق بین الملل 2021

لینک دانلود محصول

دانلود اسلام و حقوق بین الملل 2021

اسلام و حقوق بین الملل

 

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 

 

«فهرست مطالب »

مقدمه

 قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

 انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

 جهاد در اسلام

 نتیجه گیری

منابع

دانلود اسلام و حقوق بین الملل 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا