تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری 2021

دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری 2021

دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری 2021

پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری

 

فهرست مطالب :

تعریف ظرفیت یک راه – مقدمه

تعریف ظرفیت یک راه

تعریف ظرفیت یک راه در یک جریان پیوسته

تشریح وضعیت کیفی ترافیک در سطوح سرویس مختلف در یک آزادراه

تشریح وضعیت کیفی ترافیک در سطوح سرویس مختلف در معابر شهری

نرخهای تردد سرویس حداکثر در سطوح سرویس مختلف برای آزاد راههای

کیفیت ترافیک مبنای طراحی

ظرفیت طراحی آزادراهها و بزرگراهها بر مبنای آئین نامه طراحی راههای شهری ایران

تعدیل ظرفیت طرح داده شده برایشرایط ایده آل با استفاده از فاکتورهای تعدیل

ضرائب تعدیل عرض هر خط و فاصله جسم تا لبه سواره رو (F1)

ضرائب تعدیل معادل سواری و کامیون (ETٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ)

ضرائب تعدیل معادل سواری اتوبوس (EBٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ) و محیط شهری(F3)

محاسبه تعداد خطوط لازم برای آزادراه و بزرگراه

مقادیر ظرفیت عملی پیشنهاد شده برای خیابانهای یکطرفه شهر

دانلود پاورپوینت طراحی شبکه های معابر شهری 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا