تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی در دوره پست مدرن 2021

دانلود پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی در دوره پست مدرن 2021

دانلود پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی در دوره پست مدرن 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی در دوره پست مدرن 2021

پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی دردوره پست مدرن ، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
بررسی مفهوم زیبایی‌شناسی مشخص کرد که این مفهوم به طور ذهن قابل بررسی است. هدف این نوشتار کل از دو جنبه عین و نیز که بررسی مفهوم زیبایی‌شناسی شهری است از این قاعده از طرف مستثنی نیست. از یک طرف کالبد شهر مطرح است و دیگر ذهنیت شهروندان.
اما زیبایی‌شناسی در مباحث مرتبط با شهر از دیدگاه‌های دیگری نیز قابل بررسی است. همان‌طورکه اشاره شد یکی ذهنی به این موضوع است. از آنها تقابل دو رویکرد عینی و سایر رویکردهای طرح شده در این حوزه نیز به گونه‌ای جدل ذهنی است اما چون به طور اختصاصی میان مباحث عینی و در حوزه شهر
مورد استفاده قرار می‌گیرنددر این نوشتار نیز بر‌اساس واژه‌های رایج در ادبیات متون علمی بهآنها اشاره می‌شود
آنچه در ادامه به عنوان چهار رویکرد در زیبایی‌شناسی شهری 1 زیبایی‌شناسی مورد استفاده قرار گرفته است : اشاره می‌شود، مواردی است که در ادبیات متون در رابطه با • زیباشناسی کالبدی 2 • زیباشناسی روان‌شناسانه • زیبایی‌شناسی کارشناس‌محور
مان‌طوری که مشاهده شد می‌توان گفت زیبایی هم در صورت هم در ذهن است. زیبایی‌شناسی دارای طیف گسترده‌ای است و نشانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مباحث معنایی و است. در ادامه، این نوشتار سعی دارد بر‌اساس تعاریفی که برای زیبایی‌شناسی در طول تاریخ ارایه شد، به چیستی زیبایی‌شناسی
شهری و همچنین روش‌های انجام آن بپردازد.
و…

فهرست مطالب:
مقدمه
زیبا شناختی
ویژگی های اساسی برای معماری پست مدرن
پست مدرنیسم
معماری پست مدرن
معرفی نمونه موردی
پست مدرن
تاثير انديشه هاي پست مدرنيسم بر الگوها و طرحهاي برنامه ريزي شهري
پست مدرنیسم در شهر و شهرسازی
شهرسازی پست مدرن و مسأله معنا
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD معماری رنسانس(7صفحه)

دانلود پاورپوینت بررسی زیبا شناسی شهرسازی در دوره پست مدرن 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا