تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد 2021

پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد


موقعیت جغرافیایی شهرستان:

از شهرستان های خراسان مركزی ودر جنوب شهرستان تربت حیدریه واقع شده است .در جنوب شرقی شهرستان رشتخوار ،شهرستان خواف ودرجنوب غربی آن شهرستان گنابادقرار دارد.شهرستان تربت حیدریه از شمال شرق وشمال غربی با این شهرستان جدید همسایه میباشد .مركز آن شهر رشتخواردر165كیلومتری جنوب مشهد و در59.3 تا 59.55طول شرقی ودر “  34تا” 35.12عرض شمالی قرار دارد.ارتفاع آن از سطح دریا1300 متر میباشد.وسعت ان 13598كیلومتر مربع، 1.5درصد ازوسعت استان خراسان را تشكیل میدهد .دارای دو بخش مركزی وجنگل و4دهستان شعبه ،جنگل رشتخواروآستانه میباشد.در سال1383ازشهرستان تربت حیدریه جدا گردیده است.فهرست:

—واقعیت ویا هویت محیطی

واقعیت ویا هویت انسانی

بررسی مباحث جغرافیایی شهرستان

موقعیت شهرستان رشتخواردر خراسان رضوی

موقعیت بخش مركزی در شهرستان رشتخوار

موقعیت دهستان رشتخوار در بخش مركزی

موقعیت روستای روح اباد در دهستان رشتخوار

_ویژگی های طبیعی

-زمین شناسی

اقلیم منطقه

-بارندگی

-درجه حرارت

منابع آب

واقعیت و یا هویت انسانی شهرستان

بررسی مباحث اقتصادی شهرستان

صنعت:

خدمات:

وضعیت موجود روستای روح اباد

واقعیت محیطی روستا

شیب بندی روستا و جهت باد غالب

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی منابع تامین آب آشامیدنی

وضعیت سیلاب و اثرات احتمالی درروستا :

بررسی وضعیت اقلیم :

پراکندگی و میزان بارندگی :

نمایی از روستا(بافت فشرده و متراكم)

تیپولوژی معماری اقلیم منطقه

-علل پیدایش روستا و شکل گیری آن :

وجه تسمیه روستا

پدیده فرهنگی -اجتماعی

بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا

وضعیت فعالیت و اشتغال :

راههای کنترل مهاجرت :

بررسی معماری و تركیب فضاهای مسكونی و واحدهای همسایگی

شناخت وتعیین نحوه كاربری فضاهای موجود:

 بررسی مالكیت اراضی روستا:

كیفیت ابنیه:

راه های ارتباطی:

بررسی تاسیسات:

ویژگی های اقتصادی:

دانلود پاورپوینت تحلیل روستای روح آباد 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا