تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر 2021

دانلود پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر 2021

دانلود پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر 2021

پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر

فهرست مطالب

مقدمه

سیستم شبیه سازی

محیط شبیه سازی

قوانین

طراحی عامل

مقدمه

مسائل و مشکلات عملیات امداد

مدیریت اطلاعات

جمع آوری اطلاعات دریافتی از مکان حادثه

اعتبارسنجی داده ها

ایجاد مدلی به روز و کامل از وضعیت مکان حادثه

مدیریت منابع، نیروها، و استراتژی امداد

مشخص کردن وظایف موجود

اولویت دهی وظایف

تخصیص نیرو، و منابع به وظایف مهم

تعیین استراتژی انجام وظایف

محدودیت انسان به عنوان نیروی امداد

استفاده از کامپیوتر و ربات در عملیات امداد

کامپیوترها

قدرت پردازش

مدیریت اطلاعات

مدیریت منابع، نیروها و استراتژی امداد

رباتها

جمع آوری اطلاعات

جایگزین انسان در موقعیت های خاص

 

عاملهای امداد

عاملهای امداد

نیروهای امداد و مراکز فرماندهی مستقر در محل حادثه

دارای قابلیتهای متفاوت

هدف نهایی

به حداقل رساندن آسیبهای جانی

به حداقل رساندن آسیبهای مالی

از طریق

جلوگیری از گسترش آتش

یافتن مصدومین، نجات آنها از زیر آوار و انتقال آنها به پناهگاه

برقراری جریان نرمال ترافیک شهری

سیستم شبیه سازی

شبیه سازی گسسته فرایندهای پویا

شبیه سازی حوادث طبیعی

 

جزئیات فنی سیستم شبیه ساز

ارتباط بین اجزا

از طریق شبکه

با استفاده از پروتکل LongUDP

بر مبنای پروتکل UDP و برای انتقال بسته های بزرگ طراحی شده است

خصوصیات

ضعیف

غیر قابل اطمینان

پیاده سازی هزینه بر از لحاظ حجم حافظه و محاسبات لازم

پروتکل ارتباطی در آینده به TCP تغییر خواهد کرد.

سیستم ارتباطی شبیه سازها و هسته

 

 

دانلود پاورپوینت شبیه سازی رباتهای امدادگر 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا