تحقیق و پروژه

دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه 2021

دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه 2021

دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه 2021

لینک دانلود محصول

دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه 2021

نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریهمقدمه:

زنان درهیچ نقطه ای از جهان به راحتی تحصیل نكرده اند. دسترسی زنان به آموزش آنقدر محدود بود كه تصور می‌شد ، امری غیر ممكن باشد. فشار حاصل از تبعیض در آموزش كه بعلت فقر والدین است . راز نان به روش می‌كشند. فرصت های مساوی برای اوالاد دختر وپسر وجود ندارد. حتی در بعضی از فرهنگ ها: تحصیل فرزندان دختر قدغن شده است ، چون آنچه از آن ها انتظار می‌رود ازدواجی زود هنگام با خواستگاری پیر ولی پوداراست . مبلغ دریافت شده به عنوان شیر بها؟؟؟ كه به خانواده عروس اهدا می‌شود، برای تحصیل پسران مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون آن ها هستند كه نام خانواده را حفظ می‌كنند وباعث بقاء نسل می‌شوند. بنابراین آموزش دختران به نفع برادرانشان  به تاخیر می‌افتد وچه بسا كاملا نادیده گرفته می‌شود. آماری كه یونسكو در سال 1988 ثبت كرده ، نشان می‌دهد كه 63% جمعیت افراد بیسواد زنان بوده اند. این ارقام میزان تبعیضی كه علیه زنان در امر آموزش وجود داشته رامشخص می‌كند.

          چنین رسم ناخواشایندی مسلتزم این بوده حه درحوزه آموزش ومنافع مرتبط به آن زنان با فاصله زیادی پشت سر همتای مذكر شان قرار بگیرد هرزمان كه والدین استطاعت می‌یافتند، زنان به فراگیری حرفه هایی نظیرپرستاری ، معلمی‌، تدارك غذا و مانند آن تشویق می‌شدند وبه این ترتیب در جایگاهی كمی‌بالاتر از آشپزخاه قرار می‌رفتند، یا در بهترین حالت درسنین قبل ازبازنشستگی به سطح مدیریت میانی ؟؟؟؟ نائل می‌شدند.

          در اواسط اولین دهه ازقرن بیستم ، یك حس آگاهانه در میان تعداد حدودی از زنان جریان پیدا كرد. این زنان احساس می‌كردند ارزیابی مجدد اهداف وآرزوهای زنان روشنفگر ضرورتی اتناب ناپذیر است وبه این نتبجه رسیدند كه می‌بایست به سمت موقعیت های عالی مدیریت حركت كنند. شكی نیست كه سریعترین ومطمئن ترین راه برای حفظ موقعیت مدیریتی در همه مسیرهای زندگی از جمله موسسات آموزش عالی ما نیازمنددستیابی به سطوح بالای تحصیلی است . هرچه مقطع تحصیلی بالاتر باشد، شرایط بهتری برای رسیدن به بالاترین موقعیت مدیریت فراهم می‌شود.  در مقایسه با مردان ، تنها در صد كوچكی از زنان به مقاطع تحصیلی مورد نیازمدیریت موسسات آموزش عالی وسایرحوزه هایی كه بشر برای آن تلاش می‌كند، دست یافته اند. حتی همین تعداد كم كه مجهز به ملزومات پست  مدیریت هستند ، به علت هویت جنسی آن را به راحتی به دست نمی‌آورند. چنانكه انتظارمی‌رود، جنس مذكر كه خودش را جدا از لحاظ فكری ورووحی و چه از نظرجسمی‌موجود برتری است ، حاضرنبود، « حق مسلم » خود را برروی سینی طلائی به این نسل جدید زنان تقدیم كند. بنابراین مصمم شدند موانعی را ایجاد كنند تا در حد امكان از پیوستن زنان به جمع نخبگانی كه در سطوح بالای مدیریتی قرار دارند، جلوگیری كنند .بیشتر زنان بعلت والدین تحصیل نكرده ،مشاوره ضعیف شغلی ، ازدواچ زود هنگام وزایمان بچه، نا آگاهی ، فقر ، تبعیض جنسیتی دركنارسایر عوامل ، موفق به كسب حق تحصیل در حدمشاغل مدیریتی نمی‌شوند. تعداد كمی‌كه علی رغم موانع ذكر شده ، به سطح مناسبی از آموزش دست می‌یابند كه آن ها را برای شغل مدیریت آماده می‌كند، با انواع جدیدی از موانع روبرو می‌شوند كه برای رسیدن به قله می‌بایست بر آن ها فائق شوند.

یك تحقیق از دانشگاه نبین ونیجریه

          دانشگاه ها كه در راس موسسات آموزشی قرار دارند، قادرند برای سازمان های دولتی ، تشكیلاتخصوصی وشركت های تجاری كارمندان ماهر وحرفه ای تریبیت كنند. پس سهم بزرگی در رشد اقتصادی وتغییر شكل سیاسی ملت ها به عهده دارند. در بیشتركشورهااغلب نیروی انسانی سطح بالا از دانشگاه ها نشات گرفته اند.

اما تحصیلات دانشگاهی همیشه به نفع مردان بوده است. شمار زنانی كه پستهای عملی و اجرایی در دانشگاهها دارند، از مردان معادل آنها كمتر است. ومنجر به تعداد اندك زمانی شده درنهایت پستهای سیاست گذاری دانشگاهها به آنها واگذار می‌شود. این روند موضوع موردعلاقة بسیاری از زنانی است كه اعتقاد دارند می‌بایست در توسعه و سیاست گذاری دانشگاه، نقش معنی داری داشته باشند. آژانس توسعة بین

دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا