تحقیق و پروژه

دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی 2021

دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی 2021

دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی 2021

نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی


مقدمه

دستورالعمل حاضر بیان كننده نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی در كارخانه می باشد.جهت انجام آزمایش در كارخانه لازمست مدارك كنترل كیفی دال بر آمادگی جرثقیل به دستگاه آزمایش كننده ارائه گردد كه شرح كلی این مدارك در فصول یك تا چهار این دستورالعمل بیان خواهد گردید.در فصل پنجم روش مونتاژ آزمایشی و چگونگی عمكلرد مكانیزمها و در فصل ششم روشهای آزمایش مكانیزم بالابری بیان خواهد گردید.در فصل آخر كلیات نحوه بسته بندی تشریح خواهد گردید.

 


فصل اول شرح كلی قواعد تحویل گیری

1-1-  همه قطعات و یونیت ها باید مطابق نقشه ها و مدارك پیوسته به آنها ساخته شوند.

1-2-  عدم تطابق با خواست مدارك طراحی،تنها پس از توافق با سازمان طراحی كننده مجاز است.

1-3-  قطعات ساخته شده بایستی تامین كننده شاخص های كیفیت خواسته شده در نقشه ها و اسناد فنی باشند.

1-4-  جهت انجام آزمایش،قطعات ساخته شده ای كه تحویل گرفته می شوند بایستی مدارك ذیل را نیز همراه داشته باشند:

1-    برگه های كنترل تلرانس های ساخته برای قطعات سازه و مكانیك

2- مدارك تایید سازمان طراحی در خصوص مواردی از نقشه های اجرایی كه تغییر یافته اند.

3-    گواهینامه های تایید كیفیت مواد،پیچها،طنابهای فولادی،مواد جوشكاری و غیره.

4-    صورت گواهینامه های جوشكاری برقی

5-    صورتجلسات تایید كنترل كیفیت اتصالات جوشكاری شده

6-    صورتجلسات تایید كنترل كیفیت اجزاء‌ساخته شده مكانیزمها

7-    شناسنامه قطعات و مكانیزمهای خریداری شده

1-5- هنگام تحویل گیری قطعات و فرآورده های جهت انجام آزمایش،گروه كنترل فنی سازمان انجام دهنده آزمایش،باید موارد ذیل را كنترل نماید:

1-   كیفیت مواد استفاده شده با مواد اشاره شده در نقشه ها (گزارشات مربوطه)

2-   عدم وجود معایب بیرونی در قطعات و سازه ها

3-   كنترل اندازه های اصلی و تلرانس آنها در برگه های كنترل كیفیت

4-   كیفیت اتصالات جوشكاری شده و پیچ و مهره ای

5-   كیفیت پوشش رنگ و ضدزنگ

6-   كنترل شناسنامه كلیه قطعات و مداركی كه بایستی جهت خریدار ارسال گردد.


فصل دوم كنترل مواد و قطعات خریداری شده

2-1- مقررات كلی

كلیه بندهائیكه در این فصل بدان اشاره می گردد بایستی در حین خرید مواد كنترل شده و به تایید دستگاه نظارت و برگه های تائید،هنگام انجام آزمایش در كارخانه  توسط سازمان ناظر بازرسی كردند.

2-2- فرآورده های فولاد نورد شده

در كنترل اولیه باید دقت نمود كه سطح فرآورده نورد شده تمیز بوده وفاقد حباب،ترك و هرگونه ناخالصی باشد.لپه های ورق های فولادی نباید لایه لایه باشد.در صورتیكه آزمایش اولتراسونیك در كارخانه سازنده انجام نشده باشد ورقهای با ضخامت بیشتر از 15 میلیمتر،بایستی آزمایش گردند.

2-3- فرآورده های فولاد ریخته گری شده

فرآورده های ریخته گری شده كه با پرداخت حرارتی تحویل می گردند باید خواص مكانیكی فولاد را مطابق خواست نقشه ها تامین نمایند.قطعات ریخته گری باید بدون آثار باقیمانده از مجرای ریخته گری،ترك،خلل و فرج باشند.در سطوحی اصطكاكی پرداخت شدهخ هیچگونه عیبی نباید وجود داشته باشد،در سطوحی كه پرداخت مكانیكی شده اند و تحت اصطكاك قرار ندارند وجود نقاط خالی با عمق حداكثر 20% ضخامت جدار و مساحت كلی حداكثر 10% سطح قطعه مجاز است در سطوحی كه پرداخت مكانیكی نمی شوند وجود عیبهایی (بدون نیاز به تصحیح)به شرح زیر مجاز است:

برجستگی موضعی به ارتفاع حداكثر 4 میلیمتر

–  ناخالصی های جدا از هم كه حداكثر 5 درصد سطح كل قطعه ریخته گری و به عمق حداكثر 20% ضخامت جداره و كمتر از 5 میلیمتر باشند.

2-4- قطعات آهنكاری و پرسی

قطعات آهنكاری و پرسی را،برای تامین خواص مكانیكی و نیز برای رفع تنش های داخلی بایستی عملیات تنش زدایی حرارتی نمود.همچنین بایستی نمونه قطعات آهنگری مورد آزمایشات مكانیكی واقع شوند.

 

2-5- مواد جوشكاری

دانلود نحوه آزمایش جرثقیلهای سقفی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا